Globálne investujeme, aby sme viedli prechod na obehové hospodárstvo

Obrovské výzvy, ako je výmena problémových plastov, odstránenie uhlíka z dodávateľských reťazcov a poskytovanie inovatívnych riešení v oblasti recyklácie, si vyžadujú úplné zameranie a značné investície. Od Portugalska po Poľsko, to je to, čo robíme.

V spoločnosti DS Smith je prechod z lineárnej na obehovú ekonomiku kľúčovým prvkom nášho zámeru nová definícia obalov pre meniaci sa svet . Prijatím obehových myšlienok môžeme vytvoriť udržateľnejší svet pre súčasnosť aj pre budúce generácie: udržiavanie produktov a materiálov v obehu, eliminácia odpadu a znečistenia a regenerácia prírodných systémov.

Dobré pre životné prostredie a dobré pre podnikanie

V DS Smith sme už teraz v silnej pozícii viesť prechod na obehové hospodárstvo. Naše produkty sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov a po použití je možné náš papier a lepenku recyklovať až 25-krát.

Teraz napredujeme: pre našich zákazníkov, naše komunity a ostatných.

Aby sme boli vedúcou firmou v našom odvetví, prijali sme záväzky v oblasti udržateľnosti, ktoré si vyžadujú víziu, inováciu a značné investície do celého nášho podnikania. V roku 2020 sme predali našu divíziu plastov, aby sme svoje odborné znalosti zamerali výlučne na poskytovanie trvalo udržateľných obalových riešení.

Predovšetkým je potrebná nová definícia obalových riešení, vzhľadom na globálne výzvy udržateľnosti. Od recyklovateľnosti, cez zmenu klímy až po vodné zdroje. Obalové riešenia musia uľahčovať obehové globálne hospodárstvo.

Miles Roberts
Výkonný riaditeľ skupiny DS Smith

Investujeme do obehového dizajnu

Odpad a znečistenie sú často priamym výsledkom rozhodnutí prijatých v štádiu návrhu. V skutočnosti sa tu určuje 80% vplyvov na životné prostredie.

S viac ako 700 obalovými dizajnérmi a inovátormi, ktorí každoročne vyvíjajú tisíce špecifikácií obalov, sme zaviedli naše princípy Circular Design. Použitie týchto princípov nám umožňuje zbaviť sa odpadu, udržiavať cenné materiály v používaní a uľahčiť spotrebiteľom opätovné použitie a recykláciu obalov.

V našej stratégii udržateľnosti teraz a potom sme si stanovili cieľ vyškoliť 100 % našich dizajnérov v našich zásadách obehového dizajnu do roku 2023. V máji 2021 sme splnili náš cieľ – dva roky pred plánovaným termínom.

Zdvojnásobujeme naše výdavky na výskum a vývoj

Počas nasledujúcich piatich rokov investujeme 100 miliónov £ do výskumu a vývoja, aby sme pomohli urýchliť našu prácu v obehovej ekonomike. 

Zrýchľujeme našu prácu v obehovej ekonomike investíciou 100 miliónov £ do výskumu a vývoja počas  nasledujúcich 5 rokov
Zrýchľujeme našu prácu v obehovej ekonomike investíciou 100 miliónov £ do výskumu a vývoja počas nasledujúcich 5 rokov

Bude financovať vytvorenie nového centra prelomových technológií zameraného na pomoc pri dosahovaní nášho cieľa nájsť udržateľné alternatívy pre plasty na jedno použitie vo všetkých našich obaloch do konca tohto desaťročia.

Ešte predtým však do roku 2025 nahradíme jednu miliardu kusov plastov. Jednorázové plasty, ktoré sa používajú v supermarketoch a elektronickom obchode , budú nahradené udržateľnými alternatívami.

Investujeme do obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti

Stanovujeme nové štandardy v oblasti palivovej účinnosti, ako aj prechod na solárnu, veternú, geotermálnu, vodnú a vodíkovú energiu, kde je to možné.

Od roku 2015 sme doteraz dosiahli 23 % zníženie emisií CO2e na tonu výroby na porovnateľnej báze, čím sme predbehli náš cieľ. Prispeli k tomu najmä investície do modernizácie zariadení a ekologického obstarávania v našich fabrikách.

V celej Európe strategicky investujeme do zelenej elektriny, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.
V celej Európe strategicky investujeme do zelenej elektriny, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

Napríklad v našom závode Belišće v Chorvátsku sa nákupom ekologickej elektrickej energie ušetrilo približne 27 000 ton CO2e.

Naša továreň Lucca Mill v Taliansku nainštalovala v spolupráci so spoločnosťou GE Gas Power novú leteckú plynovú turbínu, ktorá ročne odstráni približne 4 000 ton CO2e. To je ekvivalent stiahnutia takmer 900 osobných vozidiel (v pomere k výrobe) z ciest každý rok.

V mnohých našich fabrikách uplatňujeme kruhový prístup k energii. Vo francúzskom Rouene sme investovali 7,5 milióna eur do rozšírenia anaeróbneho fermentora. Teraz sme schopní spracovať 100 % odpadovej vody z celulózky priamo na mieste a získať viac vyrobeného bioplynu. Keď ho náš partner IDEX premení späť na zelenú elektrickú energiu, ušetrí sa tým až 2 600 ton CO2 ročne.

Investujeme do technológií a inovácií

Ako prví používatelia nových technológií a nových spôsobov myslenia sme hrdí na to, že vyvíjame stály prúd inovácií, pracujeme na spolupráci naprieč našimi závodmi a s ďalšími kľúčovými partnermi na prijatí Industry 4.0.

Jedna z nich, ‘StepChange’, nám už pomáha poskytovať nové, digitalizované spôsoby práce, ktoré poskytujú väčšiu hodnotu pre naše podnikanie, našich ľudí a našich zákazníkov.

Napríklad, aby sme rýchlejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie premiestňovali papier v našom závode Kemsley Mill, odstránili sme z nášho skladu dieselové nákladné autá a investovali sme do  priekopníckej robotickej technológie– 10 automaticky navádzaných vozidiel (AGV).

V našej továrni v Lucca naši inžinieri vyvinuli ďalšiu inováciu: odvedením pary generovanej v procese sušenia papiera cez výmenník tepla sa predtým premárnená energia zachytí a znovu používa na vykurovanie našich kancelárií. To znižuje našu spotrebu Kvapalného ropného plynu (LPG) o 32 000 litrov ročne a ušetrí 50 ton CO2 ročne – čo zodpovedá priemerným ročným emisiám šiestich domácností. Posilňuje to náš obehový prístup. Odpad vnímame ako potenciálny zdroj. 

Investujeme do našich zákazníkov

Rovnako ako my, aj rastúci počet našich zákazníkov vidí naliehavosť prechodu od tradičného modelu „zober-vyrob-vyhoď“ ku obehovému systému, kde je spôsob, akým žijeme, pracujeme a konzumujeme, v rovnováhe s prírodným svetom. Takže používame zdroje, ale nevyčerpáme ich..

Naša metóda Circular Design Metrics je na prvom mieste v našom odvetví. Našim zákazníkom poskytujú jedinečný pohľad na to, ako môžu ich výbery obalov priamo znížiť ich vplyv na životné prostredie a hodnotiť obehovosť ich obalov. Prostredníctvom nášho kolaboratívneho procesu navrhovania budú zákazníci môcť porovnať environmentálne vlastnosti rôznych riešení, aby vytvorili viac obehových obalov bez kompromisov v oblasti kvality/výkonu.

Sme  v jedinečnej pozícii, podporujeme zmeny, chceme aby sa udiali rýchlejšie

Vďaka značným investíciám do našej stratégie udržateľnosti teraz a potom sa môžeme posunúť ďalej, než len mať vlastný obehový biznis, a už teraz preberáme významnejšiu úlohu pri vytváraní medziodvetvových dodávateľských cyklov pre mnohé z popredných svetových spoločností.

Investovaním v tomto rozsahu a s našim dosahom viac ako 300 pobočiek vo viac ako 30 krajinách budeme inšpirovať mnohé ďalšie podniky po celom svete, aby prijali obehovú ekonomiku.