Stratégia

Našou víziou je byť lídrom v oblasti udržateľných obalových riešení. Plánujeme to dosiahnuť prostredníctvom poskytovania služieb na vysokej úrovni, kvality, inovácií a environmentálnych riešení pre našich zákazníkov.

Naše hodnoty

  • Starostlivosť: Sme hrdí na to, čo robíme a staráme sa o našich zákazníkov, našich ľudí a svet okolo nás.
  • Spoľahlivosť: Môžete sa spoľahnúť, že svoje záväzky vždy dodržíme.
  • Náročnosť: Nebojíme sa čeliť konštruktívnym výzvam, ak ide o to, ako meniť veci k lepšiemu.
  • Vnímavosť: Hľadáme nové nápady a riešenia a rýchlo reagujeme na nové príležitosti.
  • Vytrvalosť: Vždy všetko dokončíme.

Strategické ciele

Cieľom DS Smith je byť lídrom v oblasti udržateľných obalových riešení. Chceme sa stať dôveryhodným a strategickým partnerom pre našich zákazníkov a poskytovať inovatívne riešenia obalov uspokojujúcich všetky ich potreby.

Zameraním sa na naše strategické ciele dosiahneme atraktívne a udržateľné výnosy pre našich akcionárov a uspokojíme potreby všetkých zainteresovaných strán. Stanovili sme si nasledujúce ciele a sľuby, aby sme ich dosiahli.