Ľudia a komunity

Vytvárame bezpečné, rôznorodé a inkluzívne pracovisko a zohrávame aktívnu úlohu v našich komunitách.

Obehové hospodárstvo je rozsiahly systém zmien, ktorý poskytuje príležitosti nielen na zlepšenie našej environmentálnej udržateľnosti, ale aj na inkluzívnejší rast. Pri presadzovaní akejkoľvek systémovej zmeny musí byť prechod spravodlivý a férový, pričom prínosy musia byť široko zdieľané.

Uvedomujeme si, že vytváraním bezpečných, rozmanitých a inkluzívnych spoločností  budujeme udržateľné podnikanie.

Náš prístup k zdraviu, bezpečnosti a pohode podporuje našu ambíciu, aby sa všetci naši zamestnanci na konci dňa vrátili domov v bezpečí a bez zranení. Nič nie je dôležitejšie.

Prostredníctvom našich zamestnaneckých sietí zvyšujeme povedomie o dôležitosti rozmanitosti a inklúzie a definovali sme našu ambíciu zvýšiť rodovú a etnickú rozmanitosť.

Naše pracoviská zohrávajú aktívnu úlohu vo svojich komunitách a my sa snažíme reprezentovať komunity a zákazníkov, ktorým slúžime. Zvyšovaním povedomia, budovaním zručností a odhodlaním konať umožňujeme našim ľuďom viesť prechod na obehové hospodárstvo.

Naše ciele PRE DNEŠOK:

  • Do roku 2025 zapojiť 100 % našich ľudí do obehového hospodárstva
  • Každý rok zapojiť 100 % našich pracovísk do komunitných aktivít
  • Každoročne znižovať mieru nehodovosti (AFR)
  • Do roku 2025 absolvovať inkluzívne workshopy pre vedúcich pracovníkov vo všetkých prevádzkach
  • Do roku 2025 dokončiť zavedenie systému SEDEX SAQ na všetkých pracoviskách a vykonať príslušné audity SAQ.

Naše ciele PRE BUDÚCNOSŤ:

  • Do roku 2030 zapojiť desať miliónov ľudí do obehového hospodárstva a obehového životného štýlu
  • Usilovať sa o dosiahnutie Vízie nula
  • Do roku 2030 zvýšiť rodovú rozmanitosť smerom k 40 % žien vo vrcholovom vedení a stanoviť si cieľ v oblasti ďalších chránených charakteristík
  • Pokračovať v každoročnom zlepšovaní náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv.

                                Ako to dosahujeme? 

Kampaň na podporu zdravia a bezpečnosti vo východnej Európe

Náš východoeurópsky región, do ktorého sa zapojilo viac ako 30 pracovísk v 16 rôznych krajinách, zorganizoval mesiac bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý prebiehal počas celého júna 2022. Na workshopoch a aktivitách sa aktívne zúčastnilo viac ako 5 000 zamestnancov. Kampaň sa stretla s pozitívnym ohlasom a posilnila posolstvo, že každý je zodpovedný za podporu kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia.

Skupiny zdrojov zamestnancov podporujúce rozmanitosť, rovnosť a začlenenie (Diversity, Equity and Inclusion)

Naša sieť LGBTQ+ a spojencov bola našou prvou skupinou zamestnaneckých zdrojov, ktorá bola spustená v októbri 2021. Odvtedy privítala v organizácii celý rad prednášateľov, vytvorila užitočné príručky zdrojov a reprezentovala spoločnosť DS Smith na podujatiach Pride. Nasledovali ďalšie zdrojové skupiny vrátane siete pre kultúrnu a etnickú rozmanitosť, ktorá podporuje inkluzívne pracovisko, siete pre rodovú rozmanitosť, ktorá zabezpečuje, aby pracovisko zostalo bezpečným priestorom, a podporuje podporu medzi kolegami, a siete pre zdravotné postihnutie a spojencov, ktorá má ambíciu zlepšiť dostupnosť a umožniť kolegom zdieľať skúsenosti s telesným postihnutím, duševným zdravím a neurodivergenciou.

Ekotrieda v Nagykáte (Maďarsko)

Ekotrieda v Nagykáte na školskom dvore Katolíckej základnej školy Váci Mihály vznikla za pomoci viac ako 100 dobrovoľníkov, s podporou charitatívnej nadácie DS Smith, v spolupráci s Katedrou projektovania obytných budov Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Jej úlohou je poskytnúť vonkajší priestor na rozvojové stretnutia, environmentálnu výchovu a komunitné programy, ktoré dopĺňajú každodenný vyučovací plán školy.

Spoznajte naše ďalšie ciele stratégie udržateľnosti Now & Next