Plán prednášok na tému obehového hospodárstva

Buďme obehoví! Naša prednáška o obehovej ekonomike pomôže mladým ľuďom pochopiť význam a dôležitosť obehovosti.

Našu prednášku sme predstavili na COP26, prednáška je súčasťou našej ambície pomôcť pri prechode na obehové hospodárstvo a do roku 2030 zapojiť 5 miliónov ľudí do obehového hospodárstva.

Z čoho pozostáva prednáška o obehovej ekonomike a pre koho je určená?

Táto prednáška je určená pre deti vo veku od 11 do 14 rokov a je úplne zadarmo. Poskytuje užitočné informácie a aktivity, ktoré pomôžu učiteľom a všetkým, ktorí pracujú  s mladými ľuďmi danej vekovej skupiny. Pomocou tejto prednášky predstavíme mladým ľuďom obehové hospodárstvo a vysvetlíme im, akú dôležitú úlohu zohrávajú pri ochrane prírodných zdrojov planéty.

Prednáška obsahuje množstvo každodenných príkladov, zábavných aktivít a pútavých videí , ktoré vysvetľujú rozdiel medzi lineárnou a obehovou ekonomikou. Mladým ľuďom pomáha pochopiť dôležitosť recyklácie, ako súčasť ochrany našich obmedzených prírodných zdrojov.

Plán prednášky

Toto PDF poskytuje krátky prehľad o prednáške – Buďme obehoví! Prostredníctvom nižšie uvedeného formulára môžete požiadať o celý dokument (balík)  o prednáške, ktorý si viete upraviť.

Stiahnuť

PDF 2,7 MB

Čo tento balíček obsahuje? 

  • Plán prednášky pre učiteľa na prípravu
  • Prezentáciu v powerpointe, ktorú budete premietať triede
  • Dokument v ktorom sú poznámky – text, ktorý bude prednášajúci hovoriť
  • Aktivity na interakciu do študentami

Ako môžete požiadať o tento balíček?

Či už ste učiteľ, skautský vodca, rodič, zamestnanec alebo zástupca komunity, poďme spoločne pomôcť ďalšej generácii, aby bola viac obehová!

O prístup k dokumentu pre prednášku na tému obehové hospodárstvo môžete požiadať vyplnením nižšie uvedeného formulára. V súčasnosti je dokument k dispozícii v 12 jazykoch (chorvátsky, český, holandský, anglický, francúzsky, nemecký, maďarský, taliansky, poľský, portugalský, rumunský a španielsky).  

Vyžiadajte si balíček prednášok