Vodné hospodárstvo

Voda zohráva v našom podnikaní veľmi dôležitú úlohu, najmä v procese výroby papiera. Vlákna sa transportujú výrobným procesom z buničiny na papier pomocou vody a potom sa na sušenie papiera používa para.

Voda sa tiež používa na riedenie škrobu v našich závodoch, ktorá potom spája niekoľko vrstiev papiera, čím sa vytvára vlnitá lepenka, tiež sa používa na chladenie a čistenie strojov vo všetkých prevádzkach.

Ako podnik, ktorý spotrebuje veľa vody, je dôležité, aby sme zodpovedne, efektívne a spoľahlivo používali, recyklovali a čistili vodu, ktorú používame, aby sme minimalizovali náš vplyv pri návrate vody do životného prostredia a aby sme dodržali všetky legislatívne požiadavky.

Našou prioritou v oblasti starostlivosti o vodu je kvalita. V spoločnosti DS Smith sa viac ako 80 percent vody, ktorú získavame pre naše vlastné účely, vracia na úpravu prostredníctvom nášho vlastného alebo komunálneho čistenia odpadových vôd. Zostávajúca voda sa vytráca odparovaním počas procesu výroby alebo zriedením škrobu. Najväčším spotrebiteľom vody v našom odbore je naša divízia papiera, kde pomocou systémov na čistenie odpadových vôd zaisťujeme, aby odpadová voda, ktorú vypúšťame, bola čistená, ekologicky bezpečná a spĺňala všetky regulačné požiadavky. Všetky naše prevádzky monitorujú hladiny CHSK, BSK, AOX, pH a nerozpustných látok. Toto je kľúčový prvok pri riadení výkonnosti, pri predchádzaní incidentov, ktoré by mohli súvisieť so znečistením životného prostredia. Zaisťujeme, aby voda pri návrate do životného prostredia bola v rovnakom alebo lepšom stave, ako keď bola získaná. V niektorých továrňach čistíme odpadovú vodu v mene miestnej komunity.

Našou druhou vodohospodárskou prioritou je správa zariadení v oblastiach s vysokou vodnou záťažou. Naše hodnotenie rizík spojených s vodou v našich prevádzkach naďalej naznačuje, že väčšina našich závodov sa nachádza v oblastiach, kde sú relatívne bohaté zásoby sladkej vody, s výnimkou talianskeho mesta Lucca. Túto papiereň starostlivo spravujeme, aby sme zaistili, že dodržíme limity pre získavanie vody, a máme zavedené konkrétne lokalizované plány identifikácie a zmierňovania rizík a hospodársky plán, aby sme mohli využívať vodu udržateľnejšie a efektívnejšie.

Nakoniec, našou treťou prioritou je zníženie celkovej spotreby vody. Voda, ktorú používame, pochádza prevažne z vrtov – 53% a z povrchových vôd 42%. Toto je pre nás najnáročnejšia oblasť na riešenie, pretože voda je pre naše podnikanie zásadná a úroveň našej výroby sa stále zvyšuje. Je tiež potrebné zachovať krehkú a vysoko technickú rovnováhu, pretože zníženie spotreby vody vedie k zvýšeniu spotreby energie. Na základe priemyselných referenčných hodnôt sme identifikovali optimálnu úroveň spotreby vody na 6,5 m3/ tonu výroby.