Komunitné záležitosti

Aj keď priamo ovplyvňujeme životy približne 32 000 zamestnancov, rozsah nášho podnikania a náš spoločný prístup znamenajú, že sme schopní zvládnuť veľké výzvy, ktorým čelia širšie komunity, v ktorých pôsobíme a v ktorých naši zamestnanci žijú. Ako starostlivá a zodpovedná firma spolupracujeme s našimi miestnymi komunitami.

Naši zamestnanci, ktorí sú naplnení podnikateľským duchom, neustále hľadajú riešenia. Vážime si, že naši zamestnanci využívajú svoje schopnosti na podporu budúcnosti miestneho životného prostredia.

V predchádzajúcich rokoch bola angažovanosť komunity vo forme získavania finančných prostriedkov, dobrovoľníctva, charitatívnej podpory a ďalších aktivít primárne vedená závodmi a zamestnancami. Tento prístup bol do značnej miery úspešný. Keďže ako podnik stále rastieme, chápeme, aké dôležité je byť v tejto oblasti strategickejší.

DS Smith preto vyvíja ambicióznu, jednotnú a radikálne posilnenú stratégiu angažovanosti komunity s cieľom zvýšiť do roku 2020 počet zapojených závodov na 100 percent. Táto stratégia bude zahŕňať nových charitatívnych partnerov a spoločný rámec, ktorý podporí spájanie závodov a prácu na spoločných projektoch a iniciatívach.