Centrum podávania správ o udržateľnosti

Držte krok s našimi najnovšími správami o udržateľnosti, výkone a údajoch.

Udržateľnosť je srdcom nášho obchodného modelu a jadrom nášho zámeru predefinovania obalov pre meniaci sa svet. Sme hrdí na to, že môžeme prezentovať našu novú stratégiu udržateľnosti Now and Next, ktorá sa zameriava na výzvy, ktorým dnes čelíme a tiež na výzvy, ktoré budú mať vplyv na budúce generácie.Naša stratégia trvalej udržateľnosti Now and Next sa zameriava na zmenu – nový dizajn, ochranu prírodných zdrojov, využívanie každého kúsku materiálu, zníženie odpadu a znečistenia prostredníctvom obehových riešení a pripravovanie ľudí na cirkulárne hospodárstvo.

Kedže sme vytvorili novú definíciu obalov pre meniaci sa svet a podporujeme prechod na cirkulárne hospodárstvo, zaviazali sme sa zdieľať náš pokrok so sadou správ o udržateľnosti, ktoré sa každoročne aktualizujú.