CE Personal.png

Čo môžete urobiť na podporu obehového hospodárstva

Žijeme vo svete, kde si osvojujeme iba jeden spôsob myslenia: ťažíme, vyrábame a vyhadzujeme – tento spôsob myslenia nie je udržateľný. Je čas na zmenu – nielen v podnikoch, ale aj v spoločnosti.

Keď hovoríme o hospodárstve typu: ťažba, výroba, odpad – hovoríme o našom súčasnom prístupe k zdrojom. Tento model je základom lineárnej ekonomiky, v ktorej sa suroviny zbierajú, premieňajú na produkty, ktoré sa následne používajú len krátku dobu a potom sa vyhodia. Model – ťažba, výroba, odpad.

Prečo je lineárna ekonomika tak neudržateľná?

V lineárnej ekonomike je odpad konečným bodom životného cyklu produktu. Z tohto dôvodu teraz všetky druhy odpadu ohrozujú naše ekosystémy: plastový odpad, textilný odpad, potravinový odpad, elektronický odpad, stavebný odpad – a to je len zopár príkladov.

Ešte predtým, ako sa k nám tovar dostane, dodávateľské reťazce už produkujú obrovské množstvo skleníkových plynov, ako je uhlík a metán. V súčasnosti tvorí ťažba a spracovanie surovín celú polovicu celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Voda a pôda sú tiež ovplyvnené počas tohto procesu – to vedie do vysokej miery k strate biotopov a biodiverzity. Celkovo už teraz spotrebúvame o 75% viac zdrojov, než dokáže Zem dlhodobo uniesť.

Obehové hospodárstvo podrobne podľa nadácie Ellen MacArthur Foundation:

Pracujeme na zmene už teraz

Odpad a znečistenie nie sú neodvratné nehody, sú priamym výsledkom toho, ako veci navrhujeme. 80% vplyvu na životné prostredie spôsobujú produkty, ktoré sú ešte vo fáze návrhu.

Vytvorili sme metódu Circular Design Metrics pre všetky naše obalové riešenia, takže všetky naše obchodné aktivity a postupy sú prirodzene obehové. Recyklujeme použitý papier, premieňame ho na obaly a potom zbierame použité obaly z vlnitej lepenky, aby sme ich opäť recyklovali a žačali cyklus od začiatku. Toto všetko zvládneme za 14 dní.

Jedným z našich dôležitých cieľov je eliminácia plastov, ktoré sa používajú jednorazovo, naši dizajnéri už vytvorili udržateľné alternatívy na báze lepenky, ktoré do roku 2025 odstránia z regálov supermarketov 1 miliardu kusov plastov.

Last year also saw the launch of our Now and Next Sustainability Strategy, a programme designed to tackle some of the biggest sustainability challenges facing society today. One target in particular focuses on closing the loop through better design, which demonstrates our commitment to training all of our designers on circular design principles and ensuring  we manufacture 100% recyclable or reusable packaging by 2023.

Minulý rok sme tiež spustili našu kampaň – stratégiu udržateľnosti – Now and Next program navrhnutý tak, aby riešil niektoré najväčšie výzvy udržateľnosti, ktorým spoločnosť v dnešnej dobe čelí. Jeden cieľ sa zameriava  hlavne na  uzavretie cyklu produktu a to prostredníctvom lepšieho dizajnu. Zaškolenie o  princípoch Circular Design plánujeme pre všetkých našich dizajnérov. Do roku 2023 chceme vyrábať 100% recyklovateľné alebo opakovane použiteľné obaly.

Prečo je dôležité podporovať obehové hospodárstvo

Hoci sa jednorazové plasty stali v posledných rokoch cieľom pozornosti médií, obehové hospodárstvo nám môže pomôcť vysporiadať sa s dlhým zoznamom nielen environmentálnych, ale aj sociologických a ekonomických výziev. Od znižovania znečistenia ovzdušia cez znižovanie odpadu z obalov v online obchode až po vytváranie nových ekologickejších odvetví, uplatňovanie obehového spôsobu myslenia v našom každodennom živote nám všetkým dá šancu zmeniť svet.

Zmenu realizujme postupne

Ak prejdeme na obehové hospodárstvo, vytvoríme udržateľnejšiu spoločnosť a to pre súčasné a budúce generácie. Uvedomujeme si, že niekedy, keď sa pozrieme na nejaký problém, si pomyslíme, že pre vyriešenie daného problému nemôžeme nič urobiť, ale je to práve naopak a my všetci zohrávame svoju úlohu a už dnes môžeme urobiť čo i len jednu zmenu.

Tu je 12 malých a veľkých vecí, ktoré môžete urobiť na podporu obehového hospodárstva:

1. Nerecyklujte viac, ale lepšie: V Anglicku v roku 2018, bolo viac ako 500 000 ton recyklovaného odpadu odvezeného na skládku, pretože odpad bol „kontaminovaný“ – recyklovaný odpad nebol správne oddelený a boli v ňom aj odpadky, ktoré sa nedajú recyklovať. Zistite si od miestnych úradov, čo sa má dávať do odpadu na recykláciu, aby ste mohli efektívne recyklovať.

2.  Pomôžte znížiť  CO2: V DS Smith sme sa zaviazali znížiť naše emisie CO2 do roku 2030 a to aspoň o 40% na tonu produkcie v porovnaní s rokom 2019 a dosiahnuť tak čisté nulové emisie do roku 2050.

3. Starostlivo si vyberajte domáce spotrebiče: Práčky, chladničky a umývačky riadu zaťažujú životné prostredie počas celého životného cyklu. „PolyCE“ spája spoločnosti, ktoré konajú udržateľnejšie v rámci celého dodávateľského reťazca. Skontrolujte, či Váš ďalší nový spotrebič pochádza od výrobcu, ktorý je členom PolyCE.

4. Zatvorte kohútik: Šetrenie vody pomáha šetriť energiu a znižovať znečistenie uhlíkom. Len zatvorením kohútika pri umývaní zubov ráno a večer ušetríte až 36 litrov vody denne.


5. Nechajte auto doma:
 13% celkovej globálnej spotreby zdrojov súvisí s dopravou a mobilitou. Spoločnosť DS Smith znižuje spotrebu paliva (a emisie) tým, že do roku 2025 vyradí z ciest 250 000 nákladných áut. Aj vy môžete prispieť a to tak, že na kratšie vzdialenosti nebudete používať auto, ale pôjdeme pešo, bicyklom, alebo vlakom.

6. Jazdite na elektriku:Znečistenie ovzdušia v mestách sa v posledných rokoch dramaticky zvýšilo. Elektromobily neprodukujú žiadne častice ani výpary, ktoré vedú k znečistenému a nebezpečnému vzduchu. Predaj nových konvenčných dieselových a benzínových áut a dodávok bude do 9 rokov v Anglicku zakázaný. Teraz je čas investovať do udržateľnej alternatívy, ktorá Vás dostane z bodu A do bodu B.

7. Recyklujte potravinový odpad: Potravinový odpad obsahuje cenné živiny, ktoré možno použiť namiesto škodlivých syntetických hnojív a pesticídov. Ak vaše mesto zbiera potravinový odpad, môžete doma triediť potravinový odpad, ak nie tak si môžete založiť vlastnú kompostáreň.

8. Odovzdajte plasty: Zo všetkých plastov, ktoré boli vyrobené od roku 1950 sa recyklovalo len 9%. Naši dizajnéri pomáhajú supermarketom ako Morrisons nájsť udržateľné alternatívy pre jednorázové plasty – všímajte si obaly pri kúpe produktov. Čoraz populárnejšia je možnosť nákupu s vlastnými obalmi – mnohé mestá majú špecializované predajne – bez obalové predajne.

9. Chráňme lesy: 100% našich obalov je vyrobených z vlákna,  ktoré je recyklované alebo pochádza z udržateľných zdrojov. Do dvoch rokov bude naša divízia Packaging vyrábať 100% recyklovateľné alebo opätovne použiteľné obaly.  Uistite sa že, produkty, ktoré kupujete sa balia do rovnakých obalov – s rovnakým princípom – recyklovateľné.

 

10. Zasaď strom:Stromy pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám a absorbujú znečistené plyny (ako aj znižujú stres a zlepšujú našu duševnú pohodu). Podporujeme iniciatívy v oblasti výsadby stromov v celej Európe – v blízkosti našich závodov.

11. Používaj vlastnú šálku:  Len v Anglicku sa každý deň vyváža na skládku, alebo spáli 7,5 milióna jednorázových šálok - papierových pohárov na kávu. Keď si kupujete kávu – používajte vlastnú šálku – hrnček, taktiež môžete informovať svoju kaviareň o našej jedinečnej schéme recyklácie.

12. Informujte svoje okolie – zdieľajte svoje vedomosti: Do roku 2025 100% našich zamestnancov po celom svete naučíme o obehovej ekonomike a dokonca budeme chodiť aj do škôl dávať deťom prednášky. Povedzte svojej rodine, priateľom a susedom o obehovej ekonomike o tom prečo je taká dôležitá a čo robíte vy na jej podporu.

Máme silu v našich voľbách a činoch

Obehové hospodárstvo si vyžaduje zapojenie všetkých na všetkých úrovniach. Keď sa politiky menia, systémy sa prepracuvávajú a zavádzajú sa schémy, môžeme tieto zmeny podporiť a pomôcť im prekvitať. Všetci máme svoju úlohu.

1Eurostat 2Výbor pre zmenu klímy3Nadácia Ellen MacArthur Foundation