CE Personal.png

Čo môžete urobiť na podporu obehového hospodárstva

Žijeme vo svete, kde si osvojujeme iba jeden spôsob myslenia: ťažíme, vyrábame a vyhadzujeme – tento spôsob myslenia nie je udržateľný. Je čas na zmenu – nielen v podnikoch, ale aj v spoločnosti.

Keď hovoríme o hospodárstve typu: ťažba, výroba, odpad – hovoríme o našom súčasnom prístupe k zdrojom. Tento model je základom lineárnej ekonomiky, v ktorej sa suroviny zbierajú, premieňajú na produkty, ktoré sa následne používajú len krátku dobu a potom sa vyhodia. Model – ťažba, výroba, odpad.

Prečo je lineárna ekonomika tak neudržateľná?

V lineárnej ekonomike je odpad konečným bodom životného cyklu produktu. Z tohto dôvodu teraz všetky druhy odpadu ohrozujú naše ekosystémy: plastový odpad, textilný odpad, potravinový odpad, elektronický odpad, stavebný odpad – a to je len zopár príkladov.

Ešte predtým, ako sa k nám tovar dostane, dodávateľské reťazce už produkujú obrovské množstvo skleníkových plynov, ako je uhlík a metán. V súčasnosti tvorí ťažba a spracovanie surovín celú polovicu celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Voda a pôda sú tiež ovplyvnené počas tohto procesu – to vedie do vysokej miery k strate biotopov a biodiverzity. Celkovo už teraz spotrebúvame o 75% viac zdrojov, než dokáže Zem dlhodobo uniesť.

Obehové hospodárstvo podrobne podľa nadácie Ellen MacArthur Foundation:

Pracujeme na zmene už teraz

Odpad a znečistenie nie sú neodvratné nehody, sú priamym výsledkom toho, ako veci navrhujeme. 80% vplyvu na životné prostredie spôsobujú produkty, ktoré sú ešte vo fáze návrhu.

Vytvorili sme metódu Circular Design Metrics pre všetky naše obalové riešenia, takže všetky naše obchodné aktivity a postupy sú prirodzene obehové. Recyklujeme použitý papier, premieňame ho na obaly a potom zbierame použité obaly z vlnitej lepenky, aby sme ich opäť recyklovali a žačali cyklus od začiatku. Toto všetko zvládneme za 14 dní.

Jedným z našich dôležitých cieľov je eliminácia plastov, ktoré sa používajú jednorazovo, naši dizajnéri už vytvorili udržateľné alternatívy na báze lepenky, ktoré do roku 2025 odstránia z regálov supermarketov 1 miliardu kusov plastov.

Minulý rok sme tiež spustili našu kampaň – stratégiu udržateľnosti – Now and Next program navrhnutý tak, aby riešil niektoré najväčšie výzvy udržateľnosti, ktorým spoločnosť v dnešnej dobe čelí. Jeden cieľ sa zameriava  hlavne na  uzavretie cyklu produktu a to prostredníctvom lepšieho dizajnu. Zaškolenie o  princípoch Circular Design plánujeme pre všetkých našich dizajnérov. Do roku 2023 chceme vyrábať 100% recyklovateľné alebo opakovane použiteľné obaly.

Prečo je dôležité podporovať obehové hospodárstvo

Hoci sa jednorazové plasty stali v posledných rokoch cieľom pozornosti médií, obehové hospodárstvo nám môže pomôcť vysporiadať sa s dlhým zoznamom nielen environmentálnych, ale aj sociologických a ekonomických výziev. Od znižovania znečistenia ovzdušia cez znižovanie odpadu z obalov v online obchode až po vytváranie nových ekologickejších odvetví, uplatňovanie obehového spôsobu myslenia v našom každodennom živote nám všetkým dá šancu zmeniť svet.

Zmenu realizujme postupne

Ak prejdeme na obehové hospodárstvo, vytvoríme udržateľnejšiu spoločnosť a to pre súčasné a budúce generácie. Uvedomujeme si, že niekedy, keď sa pozrieme na nejaký problém, si pomyslíme, že pre vyriešenie daného problému nemôžeme nič urobiť, ale je to práve naopak a my všetci zohrávame svoju úlohu a už dnes môžeme urobiť čo i len jednu zmenu.

Tu je 12 malých a veľkých vecí, ktoré môžete urobiť na podporu obehového hospodárstva:

1. Nerecyklujte viac, ale lepšie: V Anglicku v roku 2018, bolo viac ako 500 000 ton recyklovaného odpadu odvezeného na skládku, pretože odpad bol „kontaminovaný“ – recyklovaný odpad nebol správne oddelený a boli v ňom aj odpadky, ktoré sa nedajú recyklovať. Zistite si od miestnych úradov, čo sa má dávať do odpadu na recykláciu, aby ste mohli efektívne recyklovať.

2.  Pomôžte znížiť  CO2: V DS Smith sme sa zaviazali znížiť naše emisie CO2 do roku 2030 a to aspoň o 40% na tonu produkcie v porovnaní s rokom 2019 a dosiahnuť tak čisté nulové emisie do roku 2050.

3. Starostlivo si vyberajte domáce spotrebiče: Práčky, chladničky a umývačky riadu zaťažujú životné prostredie počas celého životného cyklu. „PolyCE“ spája spoločnosti, ktoré konajú udržateľnejšie v rámci celého dodávateľského reťazca. Skontrolujte, či Váš ďalší nový spotrebič pochádza od výrobcu, ktorý je členom PolyCE.

4. Zatvorte kohútik: Šetrenie vody pomáha šetriť energiu a znižovať znečistenie uhlíkom. Len zatvorením kohútika pri umývaní zubov ráno a večer ušetríte až 36 litrov vody denne.


5. Nechajte auto doma:
 13% celkovej globálnej spotreby zdrojov súvisí s dopravou a mobilitou. Spoločnosť DS Smith znižuje spotrebu paliva (a emisie) tým, že do roku 2025 vyradí z ciest 250 000 nákladných áut. Aj vy môžete prispieť a to tak, že na kratšie vzdialenosti nebudete používať auto, ale pôjdeme pešo, bicyklom, alebo vlakom.

6. Jazdite na elektriku:Znečistenie ovzdušia v mestách sa v posledných rokoch dramaticky zvýšilo. Elektromobily neprodukujú žiadne častice ani výpary, ktoré vedú k znečistenému a nebezpečnému vzduchu. Predaj nových konvenčných dieselových a benzínových áut a dodávok bude do 9 rokov v Anglicku zakázaný. Teraz je čas investovať do udržateľnej alternatívy, ktorá Vás dostane z bodu A do bodu B.

7. Recyklujte potravinový odpad: Potravinový odpad obsahuje cenné živiny, ktoré možno použiť namiesto škodlivých syntetických hnojív a pesticídov. Ak vaše mesto zbiera potravinový odpad, môžete doma triediť potravinový odpad, ak nie tak si môžete založiť vlastnú kompostáreň.

8. Odovzdajte plasty: Zo všetkých plastov, ktoré boli vyrobené od roku 1950 sa recyklovalo len 9%. Naši dizajnéri pomáhajú supermarketom ako Morrisons nájsť udržateľné alternatívy pre jednorázové plasty – všímajte si obaly pri kúpe produktov. Čoraz populárnejšia je možnosť nákupu s vlastnými obalmi – mnohé mestá majú špecializované predajne – bez obalové predajne.

9. Chráňme lesy: 100% našich obalov je vyrobených z vlákna,  ktoré je recyklované alebo pochádza z udržateľných zdrojov. Do dvoch rokov bude naša divízia Packaging vyrábať 100% recyklovateľné alebo opätovne použiteľné obaly.  Uistite sa že, produkty, ktoré kupujete sa balia do rovnakých obalov – s rovnakým princípom – recyklovateľné.

 

10. Zasaď strom:Stromy pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám a absorbujú znečistené plyny (ako aj znižujú stres a zlepšujú našu duševnú pohodu). Podporujeme iniciatívy v oblasti výsadby stromov v celej Európe – v blízkosti našich závodov.

11. Používaj vlastnú šálku:  Len v Anglicku sa každý deň vyváža na skládku, alebo spáli 7,5 milióna jednorázových šálok - papierových pohárov na kávu. Keď si kupujete kávu – používajte vlastnú šálku – hrnček, taktiež môžete informovať svoju kaviareň o našej jedinečnej schéme recyklácie.

12. Informujte svoje okolie – zdieľajte svoje vedomosti: Do roku 2025 100% našich zamestnancov po celom svete naučíme o obehovej ekonomike a dokonca budeme chodiť aj do škôl dávať deťom prednášky. Povedzte svojej rodine, priateľom a susedom o obehovej ekonomike o tom prečo je taká dôležitá a čo robíte vy na jej podporu.

Máme silu v našich voľbách a činoch

Obehové hospodárstvo si vyžaduje zapojenie všetkých na všetkých úrovniach. Keď sa politiky menia, systémy sa prepracuvávajú a zavádzajú sa schémy, môžeme tieto zmeny podporiť a pomôcť im prekvitať. Všetci máme svoju úlohu.

1Eurostat 2Výbor pre zmenu klímy3Nadácia Ellen MacArthur Foundation