Uzavretie cyklu pomocou lepšieho dizajnu

Snažíme sa optimalizovať každé vlákno pre každý dodávateľský reťazec do roku 2030.

Udržiavanie materiálov v obehu čo najdlhšie je kľúčovým faktorom cirkulárneho hospodárstva. Uzavretím cyklu sa zameriavame na navrhovanie našich produktov na opätovné použitie a recykláciu.

TERAZ ... 

Do roku 2023 budeme vyrábať 100% recyklovateľné alebo opakovane použiteľné obaly

Ako?

  • Zaškolením 100% našich dizajnérov o princípoch Circular Design
  • Povinná recyklovateľnosť už pri vývoji nových produktov
  • Monitorovanie a rozpoznávanie pokroku prostredníctvom internej certifikačnej schémy

POTOM ...

Chceme, aby do roku 2030 všetky naše obaly boli recyklované alebo znova použité

Ako?

  • Mapovanie sledovateľnosti všetkých našich obalov
  • Zavedenie univerzálnych noriem pre výraz “recyklovateľný”
  • Zohrávanie aktívnej úlohy pri ovplyvňovaní/formovaní recyklačnej infraštruktúry na trhoch, kde je menej rozvinutá

Prípadová štúdia - Plne auditovateľný model v uzavretom cykle pre spoločnosť Laithwaites

Spoločnosť Laithwaite's Wine
Spoločnosť Laithwaite's Wine

Spoločnosť Laithwait´s Wine je britskou jednotkou pre záujemcov o nákup vína online a bola jedným z našich prvých zákazníkov, ktorému bola udel

ená tzv. certifikácia Closed-Loop Certification.

Spolu sme vyvinuli plne sledovateľný model v uzavretom cykle pre ich kartóny prichádzajúce do distribučného centra. Vytvorili sme tie správne stratégie a dokážeme tak uzavrieť cyklus v prípade 1000 ton kartónových obalov a to so zabezpečením udržania materiálov v dodávateľskom cykle čo najdlhšie a s dosiahnutím ich maximálnej hodnoty. Naše prepracované obaly okrem odstránenia plastov ponúkajú ochranu pred rôznymi nárazmi počas prepravy kuriérskymi spoločnosťami.

Ako uplatňujeme náš účel

Inovujeme spolu

Veľké výzvy riešime ako celok, nie ako jednu časť. To nám pomáha nájsť odpovede, ktoré by inak boli nedosiahnuteľné. Od návrhu cez výrobu a dodávku až po recykláciu ponúkame našim zákazníkom spoločné riešenie, ktoré je udržateľné pre všetkých.

Rozvíjame správne stratégie

Naši odborníci úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby porozumeli ich potrebám. Spolu nachádzame spôsoby, ako pomôcť využiť dnešné príležitosti na efektívne dodávanie produktov.

Nakupujte udržateľné obalové výrobky alebo zistite viac o tom, ako môže byť naša nová stratégia prospešná pre Vaše podnikanie.