Správa o udržateľnosti 2022

Každý rok zverejňujeme komplexnú správu o udržateľnosti, ktorá podrobne popisuje pokrok v plnení našich cieľov udržateľnosti.

Od spustenia našej stratégie udržateľnosti Now and Next sme dosiahli obrovský pokrok - nahradili sme problémové plasty, znížili sme emisie skleníkových plynov a poskytujeme inovatívne riešenia recyklácie, pretože rozširujeme obehové riešenia pre našich zákazníkov a spoločnosť.

Najdôležitejšie udalosti 2021/22

 • 100 % recyklovateľných alebo opakovane použiteľných obalov dosiahnutých v tomto roku
 • 313 miliónov kusov problémových plastov nahradených recyklovateľnými alternatívami od roku 2020/21
 • 29 % zníženie emisií skleníkových plynov na tonu výroby od roku 2015
 • Stanovenie vedecky podloženého cieľa 1,5 °C na zníženie emisií skleníkových plynov v rozsahu 1, 2 a 3 o 46 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 a dosiahnutie čistých nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050
 • 5 % zníženie odberu vody na tonu výroby vo fabrikách v oblastiach s nedostatkom vody od roku 2019/20 a ocenenie CDP Water Security "A List"
 • Zníženie počtu nesúladov so súhlasmi na vypúšťanie odpadových vôd o polovicu v porovnaní s minulým rokom
 • 2,3 milióna ľudí zapojených do obehového hospodárstva a obehového životného štýlu
 • 100 % našich závodov zapojených do komunitných aktivít v tomto roku
 • Zníženie frekvencie nehôd o 6 % v tomto roku
 • 50 % našich ľudí aktívne zapojených do obehového hospodárstva v tomto roku
 • 100 spustených projektov v oblasti biodiverzity na zlepšenie prírody v našich miestnych komunitách od roku 2020/21

 

Databook o hodnotní ESG 2022 spoločnosti DS Smith

Náš databook je pripravený ako doplnok k správe o udržateľnosti pre zainteresované strany, ktoré potrebujú podrobnejšie kvantitatívne údaje o nefinančnej výkonnosti spoločnosti DS Smith.

 

Správa o udržateľnosti 2022 je aktualizáciou nášho pokroku v plnení našej stratégie udržateľnosti Now and Next, ktorá sa zameriava na výzvy udržateľnosti, ktorým čelíme dnes, ako aj na tie, ktoré ovplyvnia budúce generácie.

Oslavujeme dosiahnutie deviatich z našich cieľov stratégie udržateľnosti Now and Next, od výroby 100 % recyklovateľných alebo opakovane použiteľných obalov až po stanovenie vedecky podloženého cieľa 1,5 °C, potvrdeného iniciatívou Science-based Targets (SBTi), a vykonanie nášho vôbec prvého hodnotenia rizík v oblasti ľudských práv.

Dodržali sme svoje záväzky; 100 % papiera sa recykluje alebo má certifikát o spracovateľskom reťazci, 100 % pracovísk ohrozených nedostatkom vody dodržiava plány na zmiernenie nedostatku vody a 100 % pracovísk sa zapája do komunitných aktivít.

Podelili sme sa o to, ako veríme, že obehové hospodárstvo je kľúčové pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality, a ako do obehového hospodárstva zapájame našich zákazníkov, od našej metódy Circular Design Metrics, ktorá pomáha našim zákazníkom robiť udržateľnejšie rozhodnutia, až po naše princípy Circular Design, ktoré zabezpečujú, že naše obalové riešenia sú navrhnuté tak, aby boli vhodné pre obehové hospodárstvo.

Náš vedecky podložený cieľ 1,5 °C


Tento rok iniciatíva Science-based Targets (SBTi) potvrdila náš vedecky podložený cieľ 1,5 °C, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov v rozsahu 1,2 a 3 o 46 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 a dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050.

Budeme podporovať 100 % našich strategických dodávateľov, aby si do roku 2027 stanovili vlastné vedecky podložené ciele. Tento cieľ nás, člena iniciatívy OSN Race to Zero, udrží v súlade s naším záväzkom dosiahnuť do roku 2050 uhlíkou neutralitu. V nasledujúcich rokoch máme ambiciózne plány rastu, keďže sme lídrom prechodu na obehové hospodárstvo. V rámci toho budeme spolupracovať s partnermi, dodávateľmi, zákazníkmi a tvorcami politík na spoločnom riešení klimatických zmien prostredníctvom obehového hospodárstva.

A napokon, naša správa je zosúladená so štandardmi GRI a SASB (kontajnery a obaly), pričom sa riadi osvedčenými postupmi vykazovania ESG.

Nenašli ste, čo ste hľadali?