Metóda Circular Design Metrics

Vynikajúci nástroj na podporu trvalej udržateľnosti vašich obalov

Po uvedení našich princípov Circular Design sme vyvinuli metódu Circular Design Metrics pre obalové riešenia. S týmto priekopníckym nástrojom dokážeme hodnotiť a porovnávať cirkulárnosť obalových dizajnov pomocou ôsmich rôznych ukazovateľov. Metóda Circular Design Metrics, prvý nástroj v tomto odvetví, pomáha jasne identifikovať výkonnosť obalu z hľadiska udržateľnosti a ukáže nám oblasti, kde sa treba zamerať.

Sprievodca k metóde Circular Design Metrics

Stiahnite si túto informačnú príručku, kde nájdete komplexné vysvetlenie metódy Circular Design Metrics, jej výhody a aplikované prípadové štúdie.

Čo to pre Vás znamená?

Metóda Circular Design Metrics vám umožní dosiahnuť výkonnosť v oblasti udržateľnosti prostredníctvom balenia:

  • Znižovaním množstva odpadu a znečistenia
  • Udržiavaním materiálov a výrobkov dlhšie v obehu
  • Regeneráciou prírodných systémov

Nie je potrebné robiť kompromisy medzi:

  • Ochranou vášho produktu.
  • Zefektívnením celého vášho dodávateľského reťazca.
  • Zvýšením environmentálnej výkonnosti.
  • Zabezpečením lepších zákazníckych skúseností.

Vďaka pochopeniu vášho podnikania a dodávateľského reťazca dokážeme navrhnúť správne obalové riešenia pre vaše podnikanie.