100%-ná recyklovateľnosť

Zistite, ako zvíťaziť s našimi obalovými dizajnmi. Sú pútavé a inovatívne. Naše 100%-ne recyklovateľné balenie je vyrobené z vlákien, ktoré sa dajú znovu a znovu recyklovať.

Ako zvíťaziť s našim 100%-ne recyklovateľným balením?

 • Naše obalové dizajny sú plne recyklovateľné a prispôsobené vašim požiadavkám.
 • Lepenka je vyrobená z drevených vlákien, ktoré sú ľahko recyklovateľné a už aj teraz sa vo veľkom recyklujú.
 • Náš pútavý a inteligentný dizajn vám pomôže odlíšiť sa od konkurencie. A 100%-ná recyklovateľnosť neznamená, že musíte robiť kompromisy v oblasti dizajnu.
 • Naše 100%-ne recyklovateľné obaly znamenajú, že úplne eliminujete odpad a použité obaly sa znovu rodia ako nové papierové produkty.

Ako to dosiahneme?

 • O dopade na životné prostredie sa z veľkej časti rozhodne už vo fáze návrhu.
 • 700 dizajnérov a zlepšovateľov spoločnosti DS Smith rozumie vašim potrebám a pri navrhovaní aplikujú princípy Circular Design  (Princípy cirkulárneho/kruhového dizajnu).
 • Navrhujeme iba 100%-ne recyklovateľné dizajny, všetky na báze lepenky.
 • Pomocou metódy Circular Design Metrics si môžete jednoducho porovnať výsledky vašich obalových rozhodnutí z hľadiska ich cirkulárnosti.

Meraním cirkulárneho výkonu s našou metódu Circular Design Metrics uvidíte výsledky ľahko a jednoducho.

Prečo je 100%-ná recyklovateľnosť dôležitá pre cirkulárne hospodárstvo?      

 • Recyklácia je nevyhnutná na prechod  na cirkulárne hospodárstvo a pomôcť môže každý z nás– od výrobcov obalov a vlastníkov značiek až po spotrebiteľov.
 • Prvým princípom cirkulárneho hospodárstva je eliminácia odpadu a znečisťovania ovzdušia – recyklácia premení použité balenie na zdroje.
 • Druhým princípom cirkulárneho hospodárstva je držať materiály v obehu – v našom balení môžu byť vlákna až 25-krát recyklované a premenené na nové papierové produkty.

Ako spustiť cyklus?

Cyklus spustíte so spoluprácou s našimi dizajnérmi, spolu vytvoríte balenie zo 100%-ne recyklovateľnej lepenky, ktoré uspokojí potreby vášho podnikania aj vaše ambície v oblasti udržateľnosti.

Dovoľte DS Smith, aby vám otvorilo bránu k cirkulárnemu hospodárstvu.

Zistite ako spravíme vaše balenie 100%-ne recyklovateľným.