Spotrebný tovar

Obaly pre spotrebný tovar sú rôznorodé a kreatívne priemyselné odvetvie. Je nesmierne dôležité, aby pridávali hodnotu, poskytovali ochranu a zabezpečovali efektívny marketing výrobku v maloobchodnom prostredí.