Udržateľnosť

V DS Smith je udržateľnosť základom našej celkovej obchodnej stratégie. Budujeme lepšie podnikanie a zameriavame sa na poskytovanie udržateľnej hodnoty všetkým zainteresovaným stranám. Skutočne udržateľnú hodnotu nachádzame vo vyvažovaní potrieb nášho podnikania, životného prostredia a našich ľudí.

Našou hlavnou činnosťou je návrh a výroba inovatívnych a udržateľných obalových riešení, ktoré zohľadňujú celý dodávateľský reťazec. Prostredníctvom dizajnu a inovácie produktov, získavania zdrojov, výrobných operácií, zásobovacích cyklov zákazníkom a koncov životnosti a recyklácie má naše podnikanie priamy aj nepriamy vplyv.

Preukazujeme náš záväzok k čoraz zodpovednejším operáciám a potešeniu našich zákazníkov, ceníme si príležitosť, že náš výkon môže byť hodnotený externými organizáciami a benchmarkmi. Každoročne podávame žiadosti do projektu Carbon Disclosure Project (CDP), EcoVadis a sme členmi SEDEX AB. Sme súčasťou aj mnohých environmentálnych, sociálnych indexov a indexov podnikového riadenia (ESG), ako sú FTSE4Good a VigeoEiris.

Máme deväť ambicióznych cieľov dlhodobej udržateľnosti. Splnením týchto cieľov sa snažíme dosiahnuť náš firemný cieľ, byť lídrom v oblasti udržateľnosti:

Vplyv balenia:

  • Do roku 2025 vyrábať 100% opätovne použiteľné alebo recyklovateľné obaly a zvýšiť našu čistú pozitívnu pozíciu v oblasti recyklácie.

Zdroje vlákien

  • Do roku 2020 používať papier, ktorý je 100 percentne recyklovaný alebo má certifikát spotrebiteľského reťazca.

 Dodávateľské štandardy

  • Zabezpečiť, aby 100 % našich dodávateľov do roku 2025 spĺňalo naše štandardy udržateľnosti.

Uhlík a energia

  • Znížiť naše emisie CO2 o 30 percent na tonu produkcie do roku 2030 v porovnaní s východiskom z roku 2015.

Vodné hospodárstvo

  • Do roku 2030 dosiahnuť nulový vplyv vody na životné prostredie.

Odpad a recyklácia

  • Neposielať žiaden odpad na skládku do roku 2030.

Zodpovedný zamestnávateľ

  • Vybudovať rôznorodú, angažovanú a rešpektovanú pracovnú silu.

Zodpovedný sused

  • Zapojiť do komunitných programov na 100 percent našich prevádzok do roku 2020.

Zdravie a bezpečnosť

  • Nulová nehodovosť.
  • Vízia nulovej škody.