Ako dostať Vaše podnikanie do obehového hospodárstva

Obehové hospodárstvo je nový spôsob navrhovania, výroby, vytvárania hodnôt – tieto veci sú prospešné pre podnikanie, spoločnosť a životné prostredie. Súčasný spôsob ťaženia surovín zo zeme na výrobu produktov, ktoré potom skončia v koši, už ďalej nie je možný. Ak prejdeme na obehové hospodárstvo, stále môžeme spomaliť globálne otepľovanie a vytvoriť udržateľnejší svet pre súčasnosť a pre budúce generácie.

Prečo je to dôležité?

Svet sa mení. Ľudia si  čoraz viac uvedomujú svoj vplyv na životné prostredie, čo má následne veľký vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe. Organizácie teraz viac ako kedykoľvek predtým musia prispôsobiť svoje obchodné modely, aby integrovali obehové princípy v rámci celého dodávateľského reťazca. Pomocou týchto princípov môžu podniky vyťažiť maximálnu hodnotu z produktov počas používania a potom produkty a materiály na konci každej životnosti recyklovať a opravovať.

Čo môžete urobiť v rámci svojho podnikania

Aby ste však mohli začať, tu je šesť veľkých a malých spôsobov, ako môžete zohrať svoju úlohu pri prechode na obehovú ekonomiku. S niektorými z nich Vám môžeme priamo pomôcť.

Obehové hospodárstvo neprináša len environmentálne výhody, ale má aj dlhodobé finančné výhody. Od znižovania výrobných nákladov až po získavanie a udržanie nových zákazníkov. Svet sa však nestane obehový zo dňa na deň. Musíme to meniť krok za krokom, biznis po biznise, generáciu po generácii.

Existuje široká škála iniciatív obehového hospodárstva, ktoré môžu organizácie integrovať. Zistili sme, že zatiaľ čo systémové myslenie a spolupráca sú kľúčové pre urýchlenie prechodu, každá organizácia musí nájsť to, čo najlepšie vyhovuje jej špecifickým okolnostiam.

Obehové hospodárstvo je nový spôsob navrhovania, výroby a vytvárania hodnôt, ktorý je prospešný pre podniky, spoločnosť a životné prostredie.
Obehové hospodárstvo je nový spôsob navrhovania, výroby a vytvárania hodnôt, ktorý je prospešný pre podniky, spoločnosť a životné prostredie.

Aby ste však mohli začať, tu je šesť veľkých a malých spôsobov, ako môžete zohrať svoju úlohu pri prechode na obehovú ekonomiku. S niektorými z nich Vám môžeme priamo pomôcť.

  • Udržujeme produkty v obehu: Či už navrhujete nové produkty alebo obaly, myslite na trvanlivosť, recyklovateľnosť a opätovné použitie, aby komponenty a materiály obiehali v ekonomike. 99% našich obalov je už recyklovateľných. Do roku 2023 to bude 100%.

Ako môžeme pomôcť: Minulý rok sme nadviazali spoluprácu s nadáciou Ellen MacArthur Foundation a spolupracujeme na vývoji balíčku jedinečných  Princípov obehového dizajnu, tieto princípy boli vytvorené s cieľom pomôcť spoločnostiam a našim zákazníkom navrhnúť opätovne použiteľné a recyklovateľné obalové riešenia.

  • Znečistenie a odpad: 8 miliónov ton plastov sa každý rok dostane do našich oceánov, preto potreba obalov, výroby a produktov šetrných k životnému prostrediu v našej spoločnosti nikdy nebola dôležitejšia. Je čas pozmeniť svoje myslenie okolo materiálov, pouvažovať o výmene len za biologicky odbúrateľné alebo preskúmať, aké zdroje v rámci vášho podnikania možno recyklovať , opravovať na iné použitie.

Ako môžeme pomôcť: V DS Smith pokračujeme a napredujeme v našej stratégii výmeny plastov a zároveň pokračujeme v identifikácii ťažko recyklovateľných položiek a nachádzame riešenia s novými udržateľnými materiálmi, ktoré neskončia ako odpad. Spoločnosti WD40 sme pomohli odstrániť viac ako pol milióna kusov jednorázového plastu.

  • Regenerovať a obnovovať prírodné systémy: V prírode neexistuje žiadny odpad. Napriek tomu svet každý rok vyhodí milióny ton potravín, ktoré by mohli vrátiť životne dôležité živiny do pôdy, takže môžeme obmedziť škodlivé chemikálie.
Regenerácia a obnova prírodných systémov
Regenerácia a obnova prírodných systémov

Ako môžeme pomôcť: Či už ide o komerčné riešenie odpadu potravín, aké sme vytvorili pre Tesco,  alebo len o odpadkový kôš vo vašej firemnej kuchyni, tieto malé zmeny urobia veľký rozdiel. Môžeme podporiť vaše podnikanie ponukou alternatívnych ekologických obalových riešení, ktoré znížia potrebu komerčného odpadu.

  • Znížte svoju závislosť od fosílnych palív: Tu je niekoľko spôsobov; vymeňte žiarovky za LED, prejdite na dodávateľa obnoviteľnej energie alebo zaraďte do svojho firemného vozového parku viac elektrických vozidiel.Pozrite sa čo sme už spravili.
  • Na skládku nič neodvážajte: Triedenie odpadu, aby sa znížila kontaminácia, recyklujte viac a tak bude vaše recyklovanie plnohodnotné. Pozrite sa, ako Vám vieme pomôcť aj s ťažko recyklovateľnými produktami , ako je polystyrén.
  • Šírte spôsob obehového myslenia: Do roku 2025 bude 100% našich zamestnancov na celom svete vzdelaných v oblasti obehového podnikania a plánuje aj návštevu škôl, kde budeme rozprávať o obehovosti deťom. Povedzte svojim zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, prečo je obehová ekonomika taká dôležitá a čo robíte na jej podporu.

Zmenu uskutočňujeme teraz

Naše aktivity sú už vo svojej podstate obehové. Recyklujeme použitý papier, premieňame ho na obaly a potom zbierame použité obaly z vlnitej lepenky, aby sme ich mohli znovu recyklovať. Presun vlákien po našich prevádzkach takto trvá len 14 dní. 

Už teraz optimalizujeme naše obaly, nahrádzame problémové plasty, odstraňujeme nákladné autá z ciest a uhlík z dodávateľských reťazcov. Okrem toho sme tiež najväčšou spoločnosťou v Európe, ktorá sa zaoberá recykláciou papiera a kartónu a ktorá ročne spracuje takmer 7 miliónov ton papiera.

Spolupracujeme s podnikmi všetkých veľkostí a vo všetkých sektoroch, aby sme dodávali obehové riešenia, od popredných vlastníkov značiek FMCG, veľkých maloobchodníkov a popredných priemyselných spoločností až po malé remeselné pivovary. Ak ešte s vami nespolupracujeme, môžeme spoluprácu nadviazať.

Tu sú dva úspešné príbehy:

Nášmu zákazníkovi  Laithwaitove´s Wine pomáhame udržať kartónové obaly v zásobovacom cykle až 25-krát dlhšie. Znamená to, že 72 % všetkých obalov na víno Laithwaite je teraz vyrobených z vlastného odpadu.

Podobne v prípade nášho klienta Koen Pack, naša divízia obalov a divízia recyklácie spolupracujú na premene 100 % starých kartónových obalov v holandskom závode Koen Pack späť na nové krabice.

Cesta vpred

Vždy treba mať na pamäti konečný cieľ obehového hospodárstva; nielen úspech spolupracujúcich organizácií, ale aj úspech pre životné prostredie ako celok. Stať sa kruhovou, cirkulárnou organizáciou prinesie mnoho výhod nielen pre životné prostredie, ale aj pre blaho organizácií, spoločnosti a hospodárstva.

Na záver je potrebné pripomenúť jeden kľúčový fakt: potreba udržateľných obchodných praktík vo veľkom a malom meradle už nie je len potrebou, je to nevyhnutnosť pre budúcnosť nášho životného prostredia.