Chemikálie a nebezpečný tovar

V rámci odvetvia chemikálií a nebezpečného tovaru sa kladie dôraz na ochranu a bezpečnosť prepravy vašich produktov z bodu A do bodu B.

Naše dlhoročné skúsenosti spojené s úzkou spoluprácou s najdôležitejšími hráčmi v tomto odvetví, vám zabezpečia spoľahlivosť a bezpečnosť, ktorú požadujete.

Naše obalové riešenia pre odvetvie chemikálií a nebezpečného tovaru zahŕňajú:

  • Oktabiny pre prepravu objemného tovaru
  • Ochranné obaly pre transport chemikálií
  • POS & POP stojany pre nepriemyselné chemikálie

Obaly z vlnitej lepenky pre chemický priemysel majú mnoho rôznych konštrukcií. Je však nevyhnutné, aby boli robustné a bezpečné na manipuláciu. Potlač musí byť výrazná a zrozumiteľná, najmä pre výstražné a iné bezpečnostné informácie, možnosť sledovania je rovnako dôležitou úlohou. Preto do obalov z vlnitej lepenky začleňujeme RFID (rádiofrekvenčná identifikácia), ktorá umožňuje sledovanie a riadenie zásob.