Automobilový priemysel a strojárenstvo

Ako skutočný partner európskeho automobilového priemyslu vyvíjame inovatívne obalové riešenia pre náhradné diely, CKD kity a masovú výrobu.

Vďaka našej európskej sieti dokážeme flexibilne reagovať a poskytovať 100 % kartónové alebo kompozitné obaly pre jednorazové alebo opakované použitie. S certifikáciou ISO TS 16949 dokážeme úspešne vyhovieť špecifickým potrebám automobilového priemyslu.

V tomto extrémne konkurenčnom priemyselnom odvetví je dôležité mať ten správny komponent na správnom mieste a presne vtedy, keď je to potrebné a podporovať tak presné plánovanie priemyselnej výroby. Naša služba Packaging Services Management umožňuje našim zákazníkom riadiť dodávky prostredníctvom jediného kontaktného miesta. Vďaka tomu sme pripravení plniť špecifické a náročné požiadavky našich zákazníkov.