• Contact
  • Services
  • More

Kontaktujte nás prosím:

DS Smith Packaging Slovakia s.r.o. 
Sales Office
Námestie baníkov 8/31
048 01 Rožňava
Tel. č.: +421 58 732 90 04

DS Smith Packaging Slovakia s.r.o.
Sales Office
Vajanského 3158/25,
924 01 Galanta

DS Smith Packaging Slovakia s.r.o
Packaging Service Centre
Priemyselná 8
924 01 Galanta
Tel. č.: +421 903 592 015


DS Smith Packaging sp. z o.o. z o.o. organizačná zložka Slovensko
Packaging Service Centre
Kukučínova 477
019 01 Ilava
Tel. č.: 
+421 911 677 798

DS Smith Turpak Obaly a.s.
Box Plant
Robotnícka 1
036 80 Martin
Tel. č.: +421 43 4240 211
Tel. č. expedícia: +421 43 4240 223/ 353
                                        +421 910 633 577
Tel. č. vrátnica: +421 43 4240 333
info.mt@dssmith.com