Textil, odevy, obuv & batožina

Tento rozmanitý trh má výrazne odlišné požiadavky spotrebiteľov, a preto si vyžaduje celý rad rôznych foriem obalov.

Podobne ako produktové stojany aj obaly pre spotrebný tovar potrebujú zaujať zákazníka. Avšak ich funkcie vrátane jednoducho čitateľných identifikátorov produktu, akými sú napríklad farba, typ a veľkosť, ale aj mechanizmy na ochranu proti krádeži, robia tento typ obalov ešte sofistikovanejším.

Významní výrobcovia a predajcovia v tomto segmente používajú kartónové obaly za účelom ochrany ako aj prezentácie výrobkov, či už v obchode alebo prostredníctvom zásielkovej služby.

Čoraz viac sa využívajú lepenky s nižšou vlnou, pomocou ktorých je možné vytvoriť výkonné obaly ponúkajúce kvalitnú potlač. Nové technológie v obaloch z vlnitej lepenky, akými sú napríklad čipy RFID (rádiofrekvenčné identifikátory), umožňujú spoločnostiam zdokonaliť metódy sledovania zásielok a zabraňujú vytváraniu falzifikátov.