Členovia predstavenstva

Miles Roberts je súčasný výkonný riaditeľ skupiny a Geoff Drabble je predseda predstavenstva DS Smith Plc.