Nahradenie problémových plastov inovatívnym dizajnom

Sme presvedčení, že nahradenie problematických plastov v obaloch materiálmi na báze plne obnoviteľných vlákien je udržateľnou alternatívou, ktorú spotrebitelia požadujú a aktívne vyhľadávajú.

Dokonca aj malé zmeny, ako je náhrada plastovej tesniacej pásky za samozatvárateľné chlopne alebo výmena plastových etikiet za potlač priamo na kartón, môžu mať obrovský vplyv na životné prostredie.

Neustále identifikujeme nové oblasti, kde riešenia na báze vlákien môžu nahradiť problémové plasty.

Čo znamená nahradiť problémové plasty?

Znamená to vývoj inovatívnych obalových riešení, ktoré môžu nahradiť problémové plasty udržateľnejšími alternatívami, ako sú:

Inovatívne obalové riešenia, ktoré dokážu nahradiť ťažko recyklovateľné plastové obaly udržateľnejšími alternatívami

Ako to robíme?

Našou zásadou je spolupracovať s každým zákazníkom pri riešení ich výziev v oblasti balenia. Neúnavne pracujeme na hľadaní riešení pre ich obaly, ktoré sú na „jedno použitie“ a „ťažko recyklovateľné“.

 • Našich 700 dizajnérov používa princípy Circular Design Metrics na elimináciu odpadu a znečistenia a udržiavanie materiálov v obehu, aby sa obaly mnohokrát recyklovali alebo znovu použili.
 • Naším cieľom je do roku 2025 odstrániť z regálov supermarketov 1 miliardu problémových plastov (a za posledný rok a pol sme stiahli/odstránili 170 miliónov kusov)
 • Neustále rozširujeme naše portfólio obalových riešení, ktoré nahrádzajú problémové plasty
 • Nikdy neohrozujeme výkon a kvalitu našich obalových riešení.

Meranie zlepšenia

Naše princípy Circular Design Metrics uľahčujú porovnávanie udržateľnosti rôznych dizajnov obalov. Okamžite uvidíte vplyv rôznych rozhodnutí o dizajne a môžete navrhnúť cirkulárne riešenia.

Príklad: prechod z plastových obalov na obaly na báze vlákien pre cherry paradajky:

Nahradenie problémových plastov obalmi na báze vlákien má pozitívny vplyv na mnohé ukazovatele, vrátane

 • obnoviteľných zdrojov
 • recyklovateľnosti
 • recyklovaného obsahu
 • bezpečnosti pre planétu

Prečo je dôležité zbaviť regály problematických plastov? 

 • Vaši spotrebitelia vám za to poďakujú. Asi 25 % spotrebiteľov je dnes aktívne proti plastom.
 • Pomáha vám to splniť vaše ambície v oblasti udržateľnosti.
 • Znižuje sa negatívny vplyv človeka na planétu.

Ako spustiť cyklus?

Spustite cyklus spoluprácou s našimi dizajnérmi na vytváraní obalových riešení vyrobených zo 100% recyklovateľnej lepenky, ktorá znižuje alebo úplne eliminuje problémové plasty a pomáha dosiahnuť vaše ambície v oblasti udržateľnosti.

Dovoľte DS Smith,  aby vám otvorilo bránu k cirkulárnemu hospodásrtvu.

Zistite, ako dokážeme nahradiť problémové plasty vo vašich obaloch.