Karbón

Odstraňujeme uhlík z našich procesov a hodnotového reťazca.

Aby sme obmedzili nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa v súlade s Parížskou dohodou musíme všetci rýchlo znížiť emisie.

V nízkouhlíkovom a obehovom hospodárstve možno emisie znížiť zlepšením spôsobu využívania zdrojov na výrobu produktov a zvýšením využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Svoju úlohu zohrávame tým, že sa zbavujeme odpadu, udržiavame materiály v obehu, zlepšujeme energetickú účinnosť, investujeme do nových technológií a prechádzame na riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Podporujeme aj našich strategických dodávateľov, aby si stanovili vlastné vedecky podložené ciele, pomáhame našim zákazníkom plniť ich záväzky v oblasti emisií uhlíka a do roku 2050 dosiahneme čisté nulové emisie.

Naše ciele PRE DNEŠOK:

  • Do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 1, 2 a 3 o 46 % v porovnaní s rokom 2019
  • Do roku 2027 povzbudiť 100 % našich strategických dodávateľov (čo predstavuje 76 % emisií nakupovaného tovaru a služieb), aby si stanovili vlastné vedecky podložené ciele.

Náš cieľ PRE BUDÚCNOSŤ

  • Do roku 2050 dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov.

 

                              Ako to dosahujeme? 

Výroba energie z odpadu v papierni Aschaffenburg

 V spolupráci so spoločnosťou E.ON sa do konca roka 2025 výrazne zmodernizuje dodávka energie v našej papierni v Aschaffenburgu, aby sa zemný plyn doplnil spaľovaním materiálov, ktoré sa nedajú použiť na výrobu papiera. Integrovaný závod bude vybavený moderným kotlom na energetické využitie odpadu, automatizovaným digitálnym riadiacim systémom, ktorý využíva umelú inteligenciu na optimalizáciu energie v reálnom čase, a dvoma obnovenými plynovými kotlami, ktoré bude možné v budúcnosti rozšíriť, čím sa umožní neskoršie zavedenie biopalív. Očakáva sa, že toto riešenie zníži závislosť od zemného plynu o 25 %, čo predstavuje úsporu približne 50 000 ton CO2e ročne.

Partnerstvo so Supplier LoCT

Pripojili sme sa k iniciatíve Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT ), konzorciu globálnych značiek (vrátane niektorých našich kľúčových zákazníkov), aby sme podporili našich najmenej vyspelých strategických dodávateľov v začatí procesu výpočtu ich uhlíkovej stopy, stanovenia vedecky podloženého cieľa a realizácie programu znižovania emisií. 95 % dodávateľov, ktorí sa zúčastnili školy klímy Supplier LoCT, potvrdilo, že úlohy pomohli zvýšiť schopnosť ich spoločnosti dosiahnuť pokrok v oblasti klímy.

Spoznajte naše ďalšie ciele stratégie udržateľnosti Now & Next