Distribúcia

Vlnitá lepenka je stále jednou z nákladovo najefektívnejších foriem balenia v oblasti kompletizácie a zásielkového obchodu.

Nové technológie a návrhy obalov neustále posúvajú hranice možností v tejto oblasti.

Rádiové rozpoznávacie čipy integrované do vlnitej lepenky napríklad umožňujú sledovanie a, čo je dôležitejšie, pomáhajú v boji proti falšovateľom. Nové metódy balenia tiež pomáhajú zákazníkom nájsť bezpečné a životaschopné spôsoby prepravy tovaru.