Farmácia & Medicína

Nároky na sledovateľnosť a schopnosť vyhovieť predpísaným globálnym štandardom sú tým najdôležitejším pri farmaceutických a medicínskych produktoch.

Tento segment v súčasnosti zažíva posun smerom k čoraz väčšiemu predaju výrobkov priamo spotrebiteľom, čo prináša nové distribučné cykly a marketing výrobkov zameraný priamo na spotrebiteľa.

Vďaka našim skúsenostiam v oblasti termoregulačných obalov ponúkame schválené obaly z vlnitej lepenky, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky tohto segmentu. Pre chúlostivé výrobky sú vhodné najmä naše kompozitné obaly, pretože sú vodotesné a sterilné.

Obaly pre Farmáciu & Medicínu