Domácnosť & Osobná starostlivosť

Vďaka našej spolupráci s maloobchodnými distribútormi neustále vyvíjame nové obalové riešenia pre odvetvie starostlivosť o domácnosť a osobná starostlivosť.

Objavte naše prepravné obaly, obaly pre maloobchod,  POP a ďalšie obaly, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám trhu starostlivosti o domácnosť a osobnej starostlivosti.

V posledných rokoch sa trh zameriaval na potrebu funkčných obalov. Je však nevyhnutné, aby tieto výrobky vyčnievali z nekonečného radu vôní, aplikácií a účelov. To vytvára potrebu pre vznik ešte modulárnejších a inovatívnejších obalov.