Výzva na vytvorenie plagátu spoločnosti DS Smith

"Výzva na vytvorenie plagátu spoločnosti DS Smith" zadáva deťom úlohu vytvoriť plagát, ktorý vyzýva ľudí zamyslieť sa o udržateľnosti nášho vplyvu na životné prostredie a mať svoj podiel na ochrane životného prostredia, napríklad viac recyklovať alebo používať menej vody.

Plagát môže byť nakreslený rukou alebo navrhnutý použitím akéhokoľvek digitálno‑počítačového softvéru. Môže obsahovať slová (v akomkoľvek jazyku) a obrázky. Môže byť akejkoľvek veľkosti. Tiež povzbudzujeme deti, aby používali recyklované, recyklovateľné alebo znovu použiteľné materiály na pomoc pri vytváraní ich plagátu. Nechajte ich kreativite voľný priebeh!Uzávierka návrhov je 11. marca 2019.

Z každej krajiny, z ktorej budú podané plagáty, bude zvolený víťazný dizajn. Víťazi budú ocenení umeleckým a remeselným balíčkom pre seba a návštevou ich miestnej prevádzky spoločnosti DS Smith pre ich celú triedu.*

Plagáty budú hodnotené skupinou odborníkov a víťazi budú vyhlásení 29. marca 2019.

Viac informácií získate, ak napíšete e-mail na internal.communications@dssmith.com.

*Výhra v podobe návštevy zo závodu závisí od miestnych pravidiel a dostupnosti závodu.