dominos.jpg

Myslenie v celom dodávateľskom cykle

Ak začneme premýšľať o celom cykle, začneme vidieť celý obraz. Myšlienky súvisiace s pospájaním jednotlivých častí vedú k integrovanému a efektívnejšiemu spôsobu myslenia.

Manažéri sa väčšinou  pozerajú na dodávateľský proces ako na rovnú priamku.  My si myslime, že tento spôsob myslenia  nevidí celý obraz. Kamióny a lode sa často vracajú prázdne, balenie spotrebného tovaru sa musí recyklovať a poškodené položky sa postupne vracajú. Okrem toho dochádza k neustálej výmene informácií, od GPS monitoring systému kamiónov až po spätné väzby spotrebiteľov na sociálnych médiách.

Snažíme sa predísť problémom a riešiť ich úspešnejšie ako  naši konkurenti. V rôznych oblastiach, vrátane dizajnu, výroby a recyklácie, pomocou našich odborníkov dokážeme zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu.

Inovatívnymi riešeniami a vynikajúcimi službami vieme splniť všetky priania  našich zákazníkov. My tomu hovoríme „Myslenie v celom dodávateľskom cykle“ - tento jednotný proces bez zložitých metód uľahčuje život našim zákazníkom vytvorením účinnejšieho a zjednodušeného prístupu