SPRÁVA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI SPOLOČNOSTI DS SMITH ZA ROK 2018

Nová definícia obalov pre meniaci sa svet

V spoločnosti DS Smith vytvárame a dodávame inovatívne a udržateľné obalové riešenia, ktoré prihliadajú na celý dodávateľský reťazec. Tieto riešenia stimulujú udržateľný rast pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, našich zamestnancov, našu spoločnosť a akcionárov, a najmä pre naše životné prostredie.

Prečítajte si naše hodnotenie udržateľnosti za rok 2018

Pomáhame našim zákazníkom

  Pozrite sa ako sme pomohli našim zákazníkom

Balenie zaostrené

Získajte informácie o novinkách