Global map showing how DS Smith works in partnership with packaging users across the globe

Premyslené obaly

Pracujeme v partnerstve s firmami používajúcimi naše obaly po celom svete, aby sme neustále zavádzali nové inovácie a zabezpečili, aby výrobky našich zákazníkov s menším úsilím dosiahli väčší úspech na trhu.

Nami navrhované obaly prispievajú nielen k zvýšeniu tržieb v obchode, ale súčasne zabezpečíme najefektívnejší dodávateľský cyklus pre našich zákazníkov.

Komplexná ponuka produktov spoločnosti DS Smith zahŕňa obaly upravené pre maloobchod, prepravné obaly, spotrebiteľské obaly, darčekové balenia a na POS účely navrhnuté riešenia a obaly pre ťažké priemyselné produkty.

Našu ponuku kompletizujú poradenské služby na audit dodávateľského reťazca, kreatívny dizajn, zberné operácie  (KAYPAL ®) a lokálna ponuka služieb poskytovaná blízko našim zákazníkom.

Miestne výrobné závody a servisné centrá obsluhujú  stovky zákazníkov a vyrábajú viac ako 10 miliónov krabíc ročne. Vďaka spolupráci jednotlivých divízií spoločnosti DS Smith, sme lídrom na trhu v oblasti vysokovýkonných, recyklovaných obalov a sme hrdí na:

  • 14 500 zamestnancov
  • 190 výrobných závodov
  • v 25 krajinách Európy