industrial packaging and bulk pacakging

Bulk Packaging

V spoločnosti SD Smith sa špecializujeme na výrobu hromadného balenia pre ťažkú záťaž pre širokú škálu priemyselných odvetví

Naše riešenia založené na paletách z vlnitej lepenky s dvojitou a trojitou stenou pre veľkú záťaž sa vyrábajú z prírodných a plne recyklovateľných zložiek. Pre optimálny výkon sa využíva zarovnávač Kraft, polo-chemické drážkovanie a mokré pevné lepidlá, čo umožňuje prevážať viac než 2 tony. Dokážeme tiež navrhnúť a vyrobiť špecifikácie jednosmerných a viac-cestných hromadných balení aj pre trhy domácností.

Paletové škatule a prostredné hromadné kontajnery poskytujú tiež nákladovo efektívnu voľbu balenia vďaka značným úsporám práce a dopravy.

Môžu sa vyrobiť podľa vašich špecifických požiadaviek pri súčasnej prezentácii profesionálneho imidžu, optimalizácii celého procesu a vytvárania značných úspor. Pri používaní v spojení s našimi lepenkovými paletami môže byť kontajner buď opäť použitý alebo plne recyklovaný, z čoho má prospech životné prostredie.