industrial packaging for liquids

Hybrid

Náš inovatívny Hybrid³ je jednocestné riešenie pre prepravu tekutého nákladu určeného na exportné trhy po celom svete.

Hybrid³ je tiež vhodný pre dodávkové cykly, kde je opätovné použitie obalu nákladné alebo nemožné a vyžaduje si zložité riadenie.

Hybrid³ je univerzálne riešenie, ktoré pomáha znižovať náklady v mnohých aspektoch dodávateľského cyklu a bezpečne a spoľahlivo doručí váš výrobok k zákazníkovi. Výhody sú jednoduché a oproti tradičným metódam balenia môžu viesť k významným úsporám manipulačných nákladov.

Hybrid³ umožňuje až 100 %-né vyprázdnenia výrobku. Je navrhnutý tak, aby bola zaistená kompatibilita so všetkými typmi prepravy, všetkymi spôsobmi plnenia a vyprázdňovania, a to ako v nesterilnom, tak i sterilnom prostredí. Inteligentný dizajn zvýši využitie prepravného kontajnera až o 20%, čo môže pri vysokom objeme exportu predstavovať enormné úspory.