hazardous-dangerous-goods.jpg

Nebezpečný tovar

Vyvinuli sme škálu balení so špecifickým lepenkovým zložením a spracovaním, mimoriadne navrhnutú pre prevoz nebezpečných látok.

Naše riešenia balení pre nebezpečné látky sa vyvíjajú v spojení s načúvaním potrieb našich zákazníkov a v spolupráci s našimi skúsenými technikmi. Riešenia balení pre nebezpečné látky sú pred výrobou plne testované v našom akreditovanom laboratóriu UKAS a BSI, takže si môžete byť istý, že naše balenie pre nebezpečné látky bude platné v podmienkach a prostredí primeranom vašim potrebám a potrebám vašich zákazníkov.

Získaním certifikácie OSN sa zaväzujeme rešpektovať veľmi striktné pravidlá týkajúce sa charakteristík tohto typu produktov.