Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti Now and Next (Teraz a Potom)

Svet okolo nás sa neustále mení. Spotrebitelia kupujú produkty, služby a požadujú stále viac. Zároveň sa očakáva, že organizácie každého druhu musia radikálne znížiť svoj vplyv na životné prostredie a taktiež mať pozitívny vplyv na ľudí a planétu.

Udržateľnosť je srdcom nášho obchodného modelu a jadrom nášho zámeru predefinovania obalov pre meniaci sa svet. Sme hrdí na to, že môžeme prezentovať našu novú stratégiu Now and Next, ktorá sa zameriava na výzvy, ktorým dnes čelíme a tiež na výzvy, ktoré budú mať vplyv na budúce generácie.

Naša stratégia trvalej udržateľnosti Now and Next sa zameriava na zmenu – nový dizajn, ochranu prírodných zdrojov, využívanie každého kúsku materiálu, zníženie odpadu a znečistenia prostredníctvom obehových riešení a pripravovanie ľudí na cirkulárne hospodárstvo.

Kladieme dôraz na udržateľnosť

Stratégia udržateľnosti Now and Next
Kladieme dôraz na udržateľnosť

Now/Teraz...

Spolupracujeme so zákazníkmi na navrhovaní cirkulárnych obalových riešení, ktoré sú navrhnuté pre rýchlo sa meniaci životný štýl spotrebiteľov. Dosahujú viac z menšieho množstva materiálu a majú minimálny dopad na svet okolo nás.

  • Do roku 2023 budeme vyrábať 100% opätovne použiteľné alebo recyklovateľné obaly.
  • Do roku 2025 optimalizujeme využitie vlákien pre jednotlivé dodávateľské reťazce v 100% našich nových obalových riešeniach.
  • Do roku 2025 zmizne 1 miliarda problémových plastov z regálov supermarketov. Z ciest zmizne 250,000 nákladných automobilov. S našimi partnermi budeme spolupracovať na riešeniach toho, ako nahradiť ťažko recyklovateľné obaly.
  • Do roku 2025 zapojíme 100% našich zamestnancov do cirkulárneho hospodárstva.

Next/Potom...

Budeme spolupracovať s našimi partnermi na vývoji plne cirkulárnych stratégií. Od návrhu cez výrobu a od dodávky až po recykláciu. Snažíme sa vytvoriť obalové riešenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na meniaci sa svet.

  • Naším cieľom je, aby do roku 2030 boli všetky naše obaly recyklovateľné alebo znovu použiteľné.
  • Do roku 2030 sa zameriavame na optimalizáciu každého vlákna pre každý dodávateľský reťazec.
  • Do roku 2030 je naším cieľom dosiahnuť využívanie obalových riešení a recyklácie na rozšírenie cirkulárneho hospodárstva. Chceme nahradiť problémové plasty, znížiť uhlíkovú stopu zákazníkov a odstrániť odpad zo spotrebiteľských obalov.
  • Do roku 2030 zapojíme do cirkulárneho hospodárstva a cirkulárneho životného štýlu 5 miliónov ľudí.

Ďalej sa budeme usilovať o znižovanie množstva uhlíka a o starostlivosť o lesy a ich biodiverzitu.

  • Do roku 2025 budeme chrániť lesy a zvyšovať biodiverzitu všade, kde máme dosah.
  • Do roku 2030 znížime naše emisie CO2 o 46% oproti základnej hodnote z roku 2015.

Always/Vždy...

A ako vždy sú ľudia základom nášho úspechu a uprednostňujeme ich zdravie, bezpečnosť, pohodu a prispievame k našej komunite.

For Now and for Next

Naša stratégia budovania udržateľnejšieho sveta.

Stiahnite si PDF

PDF 1,4 MB

Nakupujte udržateľné obalové výrobky alebo zistite viac o tom, ako môže byť naša nová stratégia prospešná pre Vaše podnikanie.