Znižovanie množstva odpadu a znečisťovania

Zníženie množstva odpadu a znečisťovania prostredníctvom cirkulárnych riešení

Používame naše dizajnové princípy a inovačné tímy na vytváranie obalových riešení, ktoré skracujú a zjednodušujú dodávateľské reťazce. Chceme zaistiť, aby balenie nebolo len príkladom, ale aby vo veľkom umožnilo prechod na cirkulárne hospodárstvo.

TERAZ/NOW... 

Do roku 2025 stiahneme z regálov supermarketov 1 miliardu kusov problémových plastov. 

Ako?

  • Pokračujeme v presadzovaní našej stratégie náhrady plastov so zameraním na kľúčové kategórie a zákazníkov
  • Identifikujeme top 10 najťažšie recyklovateľných položiek a nájdeme riešenia
  • Vyvíjame riešenia na optimalizovanie dopravy a odstraňovanie nevyužitého vzduchu

POTOM/NEXT...

Do roku 2030 budeme používať recyklovateľné obaly a nahrádzať problémové plasty, znížime uhlíkové stopy zákazníkov a odstránime odpad zo spotrebiteľských obalov.

Ako?

  • Vytvoríme nové obchodné modely pre nárast odpadu z online obchodu
  • Budeme skúmať nové materiály
  • Budeme ponúkať uhlíkovo neutrálne obaly

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - SPOLOČNE S AQUAPAKOM PRACUJEME NA RIEŠENÍ KRÍZY SVETOVÉHO PLASTOVÉHO ZNEČISTENIA

Aquapak Hydropol
Aquapak Hydropol

Do svetových oceánov sa každoročne dostane najmenej 8 miliónov ton plastov. Náš tím výskumu a vývoja spolupracuje so spoločnosťou Aquapak, výrobcom netoxických, rozpustných polymérov, ktoré sú bezpečné pre more, na výrobe nového, udržateľného polyméru – HydropolTM. Inovatívne riešenie pre problém kombinovaných materiálov v supermarketoch, v oblasti FMCG a obalov pre elektronický obchod. Papiere potiahnuté Hydropol™ vykazujú vysokú pevnosť v ťahu, odolnosť voči roztrhnutiu a prepichnutiu a dobré bariérové vlastnosti voči mastnote a plynom. Môže byť použitý ako:

  • Plastová laminátová fólia
  • Záplata okien
  • Kartónový poťah

Hydropol™ je 100% biologicky rozložiteľný, rozpustný v teplej/horúcej vode, nevytvára žiadne škodlivé mikroplasty a je bezpečný pre more. Je možné ho recyklovať spolu s papierom a nevytvára sa žiadny plastový odpad alebo iné náklady na likvidáciu.

AKO UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

UDRŽATEĽNOSŤ JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

Kartónové obaly dokážeme vyrobiť, použiť, zbierať a recyklovať v rámci 14 dní. Inovácie používame ambicióznym spôsobom na riešenie niektorých najkomplexnejších výziev v oblasti udržateľnosti.

INOVUJEME SPOLOČNE

Veľké výzvy riešime ako celok, nie po častiach. Takto nájdeme odpovede, ktoré by boli inak nedosiahnuteľné. Od návrhu cez výrobu a dodávku až po recykláciu ponúkame našim zákazníkom spoločné riešenie, ktoré je udržateľné pre všetkých.