Podpora znižovania množstva uhlíka

Z roka na rok znižujeme naše uhlíkové emisie.

Na základe nášho najnovšieho hodnotenia významnosti sa zmena klímy stala najvyššou prioritou našich zainteresovaných strán, ktoré čoraz viac očakávajú, že spoločnosti pomôžu predchádzať najhorším účinkom zmeny klímy. Hoci sme za posledných desať rokov dosiahli 31 %-ný pokles,  zatiaľ čo naše podnikanie výrazne rozrástlo, uvedomujeme si príležitosť ísť ďalej a rýchlejšie.

V rokoch 2020/21 sme vyzvali konzultantov, aby optimalizovali náš plán dekarbonizácie.

S potešením oznamujeme náš nový záväzok k vedecky podloženému cieľu do roku 2030, ktorý si bude vyžadovať 46% zníženie emisií CO2e na tonu výrobkov v porovnaní s hodnotami z roku 2019 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

V nasledujúcich mesiacoch sa budeme snažiť o potvrdenie nášho cieľa v rámci iniciatívy Science-Based Targets (SBTi), čím vydláždime cestu pre naše cirkulárne obalové riešenia, aby zohrávali významnú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy značiek a spotrebiteľov.

NOW and NEXT (Teraz a Potom)...

Do roku 2030 znížime naše emisie CO2e o 46 % na tonu produkcie v porovnaní s hodnotami z roku 2019 a do roku 2050 dosiahneme čisté nulové emisie/ uhlíkovú neutralitu.

Ako?

Strategicky investujeme do obnoviteľných zdrojov energie, zelenej elektriny a energetickej účinnosti.

  • Premenou pary z výroby na vykurovanie našich priestorov
  • Podporou rozšírenia anaeróbnej digescie
  • Nákupom zelenej elektriny
  • Použitím plynových turbín odvodených od vzduchu

Stanovujeme nové štandardy v oblasti palivovej účinnosti a tam, kde je to možné, prechádzame na solárnu, veternú, geotermálnu, vodnú a vodíkovú energiu. K dnešnému dňu sme od roku 2015 dosiahli 23% zníženie CO2e na tonu produkcie na rovnakom základe, čím sme predstihli náš cieľ. Bolo to spôsobené najmä investíciami do modernizácie zariadení a obstarávania zelenej energie v našich závodoch.

Náš vedúci oddelenia energetickej účinnosti Martin Mead popisuje, ako investujeme do energetickej účinnosti a technológií zelenej energie, aby sme naďalej znižovali emisie uhlíka.

Nakupujte udržateľné obalové výrobky alebo zistite viac o tom, ako môže byť naša nová stratégia prospešná pre Vaše podnikanie.