Motivovanie ľudí na prechod k cirkulárnemu hospodárstvu

Pre miestne školy sme vytvorili náučné lekcie o cirkulárnej ekonomike

Chceme byť lídrom na ceste k cirkulárnej ekonomike, chceme vzdelávať a zapájať ľudí, náš priemysel a ďalšie generácie.

TERAZ/NOW.. 

Do roku 2025 zapojíme 100% našich zamestnancov do cirkulárneho hospodárstva

Ako?

  • Vyškolíme všetkých našich 700 dizajnérov v princípoch Circular Design
  • Náš vzťah s nadáciou Ellen MacArthur využijeme na zavedenie programov odbornej prípravy v oblasti cirkulárneho hospodárstva

POTOM/NEXT...

Do roku 2030 zapojíme 5 miliónov mladých ľudí do cirkulárneho hospodárstva a cirkulárneho životného štýlu

Ako?

  • Prostredníctvom nášho partnerstva s nadáciou Ellen MacArthur Foundation
  • Komunitné programy
  • Poskytovaním školských edukačných plánov a informačných programov, či už osobne alebo cez digitálne platformy.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - NÁUKA O UDRŽATEĽNOSTI V NOVEJ INŠPIRATÍVNEJ TRIEDE

Vyučovanie o udržateľnosti v novej inšpiratívnej triede
Vyučovanie o udržateľnosti v novej inšpiratívnej triede

V spolupráci s nadáciou Ellen MacArthur podporujeme základnú školu, ktorá sa nachádza kúsok od Budapešti v Maďarsku a navštevujú ju nedostatočne privilegované deti. Škola má status “ekoškoly”, v rámci ktorej sa niektoré vyučovacie hodiny odohrávajú vonku, zameriavajú sa na projekty trvalej udržateľnosti vrátane zbierania odpadkov a sadenia stromov. Na výstavbu novej triedy poskytla charitatívna nadácia DS Smith 20 000 libier. Nová trieda ponúka podnetné prostredie na podporu výučby o cirkulárnom hospodárstve. Dokončenú triedu bude ľahké udržiavať aj pre budúce generácie. Nová trieda je inšpiratívny a motivačný priestor, kde budú chcieť deti tráviť čas a učiť sa novým veciam.

AKO UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

UDRŽATEĽNOSŤ JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

Kartónové obaly dokážeme vyrobiť, použiť, vyzbierať a recyklovať v rámci 14 dní. Na riešenie niektorých najkomplexnejších výziev udržateľnosti na svete používame ambiciózne inovácie.

ROZVOJ SPRÁVNYCH STRATÉGIÍ

Naši odborníci úzko spolupracujú s našimi zákazníkmi, aby porozumeli ich potrebám. Spolu nachádzame spôsoby, ako využiť dnešné príležitosti na efektívne dodávanie produktov.

Nakupujte udržateľné obalové výrobky alebo zistite viac o tom, ako môže byť naša nová stratégia prospešná pre Vaše podnikanie.