Databook o hodnotení ESG 2022

Každoročne okrem našej správy o udržateľnosti pripravujeme aj sprievodnú správu pre zainteresované strany, ktoré požadujú väčšiu úroveň kvantitatívnych podrobností o našej výkonnosti v oblasti ESG a udržateľnosti v rámci celého radu nefinančných ukazovateľov.

Upozorňujeme, že niektoré údaje za historické obdobia sa môžu líšiť v novších databookoch v porovnaní s údajmi pôvodne publikovanými. V súlade s našimi zásadami skupinovej udržateľnosti údajov a vykazovania a základom vyhlásenia o udržateľnosti môžeme prepočítať a prehodnotiť historickú výkonnosť, napríklad v dôsledku metodických vylepšení alebo účtovania akvizícií a predajov. Archivované správy sú poskytované kvôli transparentnosti, ale historické údaje by sa mali získavať z najnovšej správy.

Stiahnite si Databook o udržateľnosti 2021