casestudies2-banner.jpg

Obchodné prípady

V spoločnosti DS Smith sme hrdí na znižovanie nákladov, zvyšovanie predaja a riadenie rizík pre našich zákazníkov. Tu sú tri príklady, ako sme to už urobili pre tri veľké spoločnosti v oblasti elektroniky.