tools-processes.jpg

Naše vlastné nástroje a procesy

Globálne centrum pre elektroniku používa nástroje a procesy, ktoré sa nepretržite zdokonaľujú, aby splnili presné štandardy našich zákazníkov kladené na obaly z hľadiska nákladov, ochrany výrobkov, ekológie a ďalších.

Nástroje ako Optim, Bestpack a ďalších, umožňujú  kompletnú analýzu nákladov dodávateľského cyklu, vrátane výroby, distribúcie, doplňovania zásob, vracania tovaru, likvidácie a podobne.

Optimálny pomer obalu/ pevnosti je dôležitým faktorom pri hodnotení nákladov a ochrany výrobkov.

Pokiaľ ide o konštrukciu a použité materiály, spoločnosť DS Smith sa pýši množstvom kreatívnych nástrojov, ktoré zabezpečia, že obal slúži presne na účel, ktorý má,

V neposlednej rade vieme  urobiť uhlíkovú analýzu navrhnutého obalového riešenia, pomocou ktorej budete môcť zmerať dopad vášho obalu na životné prostredie s ohľadom na vaše ekologické ciele.