Potraviny a nápoje

Príslovie hovorí: "Povedz mi, co ješ, a já ti poviem, kto si." Všetky výrobky majú svoj charakter. Preto hrajú dôležitú úlohu pri predávaní posolstva značky spotrebiteľom.