Potraviny a nápoje

Príslovie hovorí: "Povedz mi, co ješ, a já ti poviem, kto si." Všetky výrobky majú svoj charakter. Preto hrajú dôležitú úlohu pri predávaní posolstva značky spotrebiteľom.

Zistitie viac

Spotrebný tovar

Obaly pre spotrebný tovar prinášajú pridanú hodnotu. Poskytujú ochranu produktu a zabezepečujú jeho efektívnu komunikáciu a podporu na mieste predaja.

Zistite viac

Priemyselné produkty

Spoločnosť DS Smith sa špecializuje na výrobu vysokozátažových obalov pre priemyslový sektor, od potravín cez automobilový až po voľne ložené chemikálie.

Zistite viac
  • Spotrebný tovar
  • Priemyselné produkty

Trhové segmenty

Objavte naše skúsenosti na rôznych trhoch.

Balíme produkty pre širokú škálu odvetví a dbáme o to, aby naše riešenia boli orientované na vášho zákazníka.

Príklady uvedené v našom prehľade sú len malou ukážkou našej celkovej ponuky pre zákazníkov, no sme presvedčení, že to bude zdrojom inšpirácie pre objavovanie nových možností v oblasti obalových riešení.