Pútavý stojan pre Pattex, značku spoločnosti Henkel

Podobne ako mnoho veľkých znaačiek, aj Pattex je postavený na histórii inovácií. Všetko to začalo, keď vyvinuli prvé rýchloschnúce kontaktné lepidlo, čím sa eliminovala potreba nebezpečného a časovo náročného ohrievania lepu. Odvtedy spoločnosť posúvala hranice možností a výsledkom je dnešná široká ponuka špecializovných výrobkov pre rôzne trhy a použitia.

Výzva

Spoločnosť Henkel oslovila stratégov spoločnosti DS Smith v oblasti stojanov so žiadosťou o vytvorenie podlahového stojana, aby tak podporila spustenie 100 %-ného sortimentu vo francúzskych obchodoch pre kutilov.

Prístup

Vyvinúť stojan inšpirovaný tvarom fľaše a zvýrazňujúci obchodnú značku vo forme domu, v ktorom je umiestnená celá produktová rada „100 % colle“. Cieľom bolo vytvoriť stojan zvyšujúci predajný účinok a poskytujúci efektivitu  v celom dodávateľskom reťazci, vhodný pre rôzne produktové rady.

A new eye-catching Display for Pattex

A NEW EYE-CATCHING DISPLAY FOR PATTEX

DS Smith designed a new Display for Pattex to increase in-store impact while providing efficiency throughout the whole supply chain and suitable for all of the different product sizes.

A new eye-catching Display for Pattex

A NEW EYE-CATCHING DISPLAY FOR PATTEX

DS Smith designed a new Display for Pattex to increase in-store impact while providing efficiency throughout the whole supply chain and suitable for all of the different product sizes.

A new eye-catching Display for Pattex

A NEW EYE-CATCHING DISPLAY FOR PATTEX

DS Smith designed a new Display for Pattex to increase in-store impact while providing efficiency throughout the whole supply chain and suitable for all of the different product sizes.

Výsledok

  • Vyšší predaj vďaka lepšej viditeľnosti značky a výrobkov
  • Vyššia flexibilita pri plnení stojana všetkými veľkosťami výrobkov
  • Bezpečná preprava naplnených stojanov
  • Rýchla a jednoduchá montáž hornej časti priamo v predajni