electronics-packaging.jpg

Udržateľná ochrana chúlostivej elektroniky

Nedávno sme pomohli nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti znížiť ich uhlíkovú stopu navrhnutím ekologického obalu pre krehké elektronické zariadenia.

Výzva

Udržateľnosť má významné miesto v hodnotovom rebríčku tejto telekomunikačnej spoločnosti. Spoločnosť má pevný strategický záväzok minimalizovať uhlíkovú stopu svojich aktivít. Avšak kvôli obave o tisícky krehkých elektronických zariadení prepravovaných po celom svete, boli tieto zariadenia prepravované v neekologickom, nerecyklovateľnom plastovom obale. Bolo potrebné vyvinúť nové, ekologickejšie riešenie.  

Nové riešenie bolo potrebné vyrobiť z materiálu na báze vlákniny a zároveň malo primerane chrániť chúlostivé zariadenia pred všetkými nástrahami, ktoré ich počas prepravy stretnú, či už na ceste, koľajniciach, vo vzduchu alebo na mori. Muselo splniť najnáročnejšie testy spoločnosti v oblasti ochrany - skúšky potrebné na schvaľovanie obalov pre jej najjemnejšie zariadenia. Táto skúška je založená na normách ASDM D419609 a zahŕňa test pádu, vibrácie a tlakovú skúšku, ako aj skúšku ochrany pred vlhkosťou. 

Náš prístup 

Vyhoveli sme požiadavkám spoločnosti a navrhli riešenie založené na jednej z našich inovatívnych konštrukcií. Riešenie sa skladalo z dvoch častí: extrémne silná nasávaná kartonáž vyrobená výlučne z recyklovaných materiálov a vonkajšieho obalu z vlnitej lepenky poskytujúceho ochranu pred dažďom, postriekaním, vlhkosťou a morskou vodou. Riešenie vyrobené na mieru tiež zahŕňalo vstavané madlo, ktoré zabezpečuje jednoduchý prenos a miesto vo výplni na upevnenie zariadenia pomocou konzoly. 

Spoločnosť bola nadšená naším dizajnom a podrobila naše riešenie rozsiahlym testovaním. Obalové riešenie splnilo všetky požiadavky. Obal bol zavedený do používania túto jar a očakáva sa významný nárast úspechu obalového riešenia spoločnosti DS Smith v nasledujúcich rokoch, keďže počet prepravovaných kusov do všetkých kútov sveta sa niekoľkonásobne zvýši..

Výsledok 

Riešenie je nielen pevné a udržateľné, ale  pomáha tiež znížovať náklady na prepravu obalu k baliacej linke. Vonkajší obal z vlnitej lepenky sa môže prepravovať na plocho a výplň je stohovateľná, takže zaberie iba malé percento miesta vyžadovaného predošlým plastovým obalom. Počet potrebných dodávok sa významne znížil. A naviac obaly je možné po dodaní veľmi ľahko poskladať.

Spoločnosť DS Smith hrdo podporuje túto nadnárodnú spoločnosť v jej zodpovednejšom a udržateľnejšom prístupe k podnikaniu - a napomáha plniť jej sľub - znížiť uhlíkovú stopu.