automotive-industry.jpg

Ďalší klinec do truhly drevených debien používaných v automobilovom priemysle

S našim inovatínym prístupom k obalovým materiálom pomáhame automobilovému priemyslu dosiahnúť výrazné úspory vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca.

Výzva

Nájsť náhradu za ťažké, ľahko rozbitné, obtiažne recyklovateľné a drahé drevené debny často používané v automobilovom priemysle.

Náš prístup

Naši odborníci v centre Heavy Duty Knowledge Centre boli schopní konvertovať obaly mnohých výrobkov pôvodne balených do drevených debien na nové, moderné alternatívy, ktoré kombinujú drevo a vlnitú lepenku a prinášajú úsporám v mnohých oblastiach.

Corrugated cardboard packaging combined with wood

Výsledky

  • Nižšie náklady na materiál v porovnaní s celodrevenými debnami.
  • Nižšie náklady na skladovanie, pretože obal zaberá  menej miesta.
  • Nižšie náklady na prepravu, pretože na nákladné auto sa zmestí viac obalov
  • Nižšie náklady na pracovnú silu, pretože ľahšie kombinované obaly sa používajú jednoduchšie.
  • Šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože prvok z vlnitej lepenky je 100% recyklovateľný
  • Menej odpadu, pretože kombinovaný obal je vyrobené na mieru, a tým vzniká menej nadbytočného materiálu