designers-at-work2.jpg

PackRight Centrum

Naše PackRight Centrá sú miestom, kde si spoločne s vami vyhrnieme rukávy a prenesieme inšpirácie z výkresov do výroby.

S využitím nášho 4stupňového vývojového procesu a najmodernejších technológií a nástrojov, naši zruční a skúsení dizajnéri a inžinieri vytvárajú jedinečné riešenia. Tieto riešenia sa zameriavajú na efektívnosť dodávateľského cyklu a miximalizáciu možností zvýšenia predaja, zníženia nákladov a eliminácie rizík.

Stovky našich dizajnérov po celej Európe zdieľajú najlepšie postupy a inovácie používaním jedinečnej vnútropodnikovej softvérovej platformy, ktorá umožňuje, že prístup k najnovším spôsobom myslenia.

  • Contact
  • Services
  • More

A nereagujeme len na existujúce výzvy zákazníkov. Proaktívne oslovujeme zákazníkov s novými inováciami, ktoré im pomáhajú objaviť nových príležitostí.

Náš PackRight prístup k optimálny obalom

PackRight kritériá úspechu sa dohodnú vždy na začiatku: chcete zvýšiť predaj, znížiť náklady alebo eliminovať riziká? Bez ohľadu na kritériá, výrobok je vždy rovnaký: nový obal navrhnutý, testovaný a vyrobený v spolupráci s vami, na základe vašich potrieb, vášho dodávateľského cyklu a vašich strategických cieľov. 

  • Vyskúšajte si náš štrukturovaný workshop a získajte viac z vašich obalov
  • Špecializovaný tím odborníkov bude zložený na základe vašich potrieb
  • Spoločne určíte špecifické oblasti pre optimalizáciu a kritériá úspechu
  • Vy a naši odborníci na obaly budete spolupracovať na vytvorení najvhodnejšieho obalu podľa vašich priorít