shelf-supermarket.jpg

Čo je Impact Centrum?

Zistite, ako hodnotiť výkonnosť vášho obalu v jednotlivých fázach dodávateľského cyklu až do okamihu pravdy, kedy sa zákazník rozhodne, ktorý výrobok si kúpi.

V Impact Centre sme vytvorili praktické prostredie, ktoré umožňuje preskúmať čo dokáže správny obal dosiahnuť, či už v obchode, v okamihu pravdy  alebo v každej fáze, počas balenia, skladovania a distribúcie. 

Impact Centrum nie je výstavná miestnosť! Je to miesto, kde sa zoznámite s najlepšími postupmi v oblasti obalov, nájdete inšpiráciu a porozumiete jednotlivých fázam celého procesu.  Je to miesto, kde sa môžete pozrieť, dotknúť, cítiť a vidieť, takže získate jasnú a živú predstavu.

Prostredníctvom workshopov prispôsobených vašim  záujmom, vám naši špecialisti  Packaging Stretegists pomôžu podporiť vaše nápady a vnímanie, aby zistili, o koľko viac môžete dosiahnuť s vašimi obalmi.  Spoločne sa sústredíme na možnosti ako zvýšiť predaj, znížiť náklady v dodávateľskom cykle a eliminovať riziká.  Diskutujeme o riešeniach na splnenie akejkoľvek výzvy. 

Zistite, čo môžu Impact Centrá a prístup Supply Cycle Thinking spraviť pre vaše podnikane v jednom z našich siedmich Impact Centier v Európe.

Silná a rastúca sieť 7 centier Impact Centier v Európe 

  • Contact
  • Services
  • More