Spoznajte nové príležitosti pre vaše podnikanie

Navštívte nás v Impact Centre

Impact Centrum

Váš domov vo svete obalov.

Návšteva Impact Centra spoločnosti DS Smith vám a vašim spolupracovníkom pomôže urobiť strategické rozhodnutia a dosiahnuť vaše ciele v oblasti obalov.

A prínosy  pretrvajú dlho po vašej návšteve! Znalosti a vzťahy, ktoré vy a vaši spolupracovníci vybudujete s našimi špecialistami na obaly, vám budú naďalej prinášať úžitok.  Často vítame nových návštevníkov z rovnakých spoločností, s ktorými skúmame nové uhly pohľadu alebo pokračujeme v diskusii v oblasti ďalších výrobkov.

Skúsenosti našich odborníkov Packaging Strategists  zabezpečia, že váš  workshop bude odrážať správne trendy a prax, ktoré sú špecifické pre vašu krajinu.  Zároveň sila našej medzinárodnej siete vám umožní riešiť výzvy medzinárodného rozsahu.

Sme veľmi hrdí na to, že naše Impact Centrá boli vybudované na základe spoločných vedomostí stoviek špecialistov v oblasti obalov.  Myslíme si, že reálne prispievajú k budúcnosti obalov.  Stovky našich zákazníkov sú o tom tiež presvedčení.