collaborative-approach2.jpg

Spoločná výzva, spoločný cieľ

Spoluprácou získavame potrebný detailný náhľad na obaly, ktoré vám pomôžu zvýšiť predaj, znížiť náklady a eliminovať riziká.

Vytvorenie jedného obalu na všetko nikdy nefungujú.

Dokonalý obal je vždy vyrobený na mieru.  Poskytuje vám správne výsledky, či už chcete lojalitu zákazníkov, prilákať ich, zlepšiť dostupnosť vášho výrobku, zabrániť jeho poškodeniu alebo znížiť distribučné náklady. 

To je to, čo nazývame Supply Cycle Thinking.  Správny obal dosahuje  výsledky neustále, zakaždým, keď zabalíte svoj výrobok.

Spolupráca je základom prístupu PackRight

To je to, čo robíme vždy a všade. Tento prístup nazývame PackRight.  Je to označenie nášho spôsobu práce - spolupracujeme s vami, aby sme vám pomohli dosiahnuť požadované výsledky. 

Na dosiahnutie čo najväčšej úspešnosti prístupu PackRight sme zaviedli viaceré inovatívne nástroje a zariadenia vrátane nášho Impact Centra a PackRight Centra. 

Workshopy usporiadané v Impact Centre  a prispôsobené vašim špecifickým záujmom, predstavujú jedinečnú skúsenosť, keď budete mať možnosť dotknúť sa, pocítiť a pozrieť si obaly priamo v akcii v jednotlivých fázach dodávateľského cyklu.  Naše PackRight Centrá poskytujú interaktívne stretnutia založené na spolupráci a pomôžu vám definovať také obaly, ktoré vám prinesú najväčší úžitok. Akonáhle sa zadefinujú kritériá úspechu, náš špecializovaný tím odborníkov vybavený najnovšími nástrojmi vyvinie a zrealizuje ideálny obal pre vaše potreby.

Cesta k vášmu ideálnemu obalu vedie cez 4 kroky vývojového procesu

insights-featured3.jpg

Identifikujeme vaše priority a posudzujeme, čo obalový materiál potrebuje v každom aspekte a v každej úlohe

pack-development.jpg

Spoločne rozvíjame kreatívne nápady, testujeme tieto nápady pomocou alternatív a zdokonalíme koncept.

review-validate.jpg

Testujeme a schvaľujeme návrh s vami.

implement.jpg

Váš obalový materiál ide do výroby a bude vám dodaný! Potom sa uistíme, že riešenie splnilo vaše očakávania.

Silná a rastúca sieť centier Impact Centier a PackRight Centier v celej Európe

  • Contact
  • Services
  • More