designer-packaging.jpg

Packaging Strategists

Nakoľko výrobky prechádzajú stále viac komplexnejším dodávateľským reťazcom a bojujú o pozornosť v čím ďalej tým viac preplnenom prostredí, tlak na úlohu obalov neustále narastá.

Prostredníctvom inovácií a spolupráce náš strategický prístup zohľadňuje  všetky aspekty ekonomických, sociálnych a environmentálnych potrieb našich zákazníkov. Od výrobného závodu až po dvere obchodu menia naše riešenia nákladové centrum na konkurenčnú výhodu v každej etape dodávateľského cyklu.

SME Packaging Strategists

Naši stratégovia v oblasti obalov a stojanov spolupracujú s našimi zákazníkmi a dosahujú výsledky vďaka skúsenostiam naprieč priemyselnými odvetviami. Dosahujeme to tak, že pomáhame  zvyšovať  predaj, znižovať náklady a súčasne eliminovať riziká.

Aby sme vám pomohli vyťažiť čo najviac z obalov z vlnitej lepenky, máme na výber širokú radu materiálov, odborných znalostí v oblasti dizajnu a tlačiarenských techník, ktoré podporujeme našim neustálym inovatívnym programom.  A spolu s „know-how“ a výrobou obalov po celej Európe vám dokážeme pomôcť kdekoľvek, kde pôsobíte.

Stefano Rossi, výkonný riaditeľ divízie Packaging spoločnosti DS Smith

Som Stefano Rossi, výkonný riaditeľ divízie Packaging spoločnosti DS Smith. S tou správnou stratégiou, procesmi, nástrojmi, schopnosťami a entuziazmom dokáže každý v organizácii vytvárať hodnoty pre našich zákazníkov. Som Packaging Strategist

— Stefano Rossi, výkonný riaditeľ divízie Packaging spoločnosti DS Smith