Why-SK2.png

Obaly majú omnoho väčší vplyv než by ste si mohli myslieť

Ponúkame naozajstné výsledky a rýchly návrat vašej investície: vyšší predaj, nižšie náklady a udržateľnú prevádzku.  Ukážeme vám ako vaše obaly podporujú váš marketing a ako pôsobia na vašich zákazníkov v kľúčových momentoch; ako ich môžete využiť na ochranu vašich výrobkov a zároveň minimalizovať odpad; alebo ako môžete optimalizovať priestor počas balenia, skladovania a distribúcie. 

Ak chcete vyťažiť maximum z vašich obalov z vlnitej lepenky a POS stojanov kontaktujte spoločnosť DS Smith a dovoľte nám položiť vám niekoľko otázok.  Kontaktujte spoločnosť DS Smith a získajte nové informácie o celej rade materiálov, odborných znalostí v oblasti dizajnu a tlačiarenských techník a budete ťažiť z neustálych inovácií v našej sieti Impact Centier a PackRight Centier.  Vďaka "know-how" a výrobe obalov v 30 krajinách po celej Európe vám môžeme pomôcť všade tam, kde pôsobíte.